หน้าหลัก

FDR Visionary Suite

NEW

ระบบเอกซเรย์ระดับเรือธงที่ให้การใช้งานขั้นสูงสําหรับการวินิจฉัย

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

  • สามารถใช้งานร่วมกับ DR Panel cassette ที่หลากหลายเพื่อความยืดหยุ่นสูงสุด
  • ให้การประยุกต์ใช้งานที่หลากหลายเพื่อรองรับการวินิจฉัย
  • ขั้นตอนการทํางานการถ่ายภาพเอ็กซ์เรย์ที่ปลอดความเครียดและเพิ่มประสิทธิภาพ


มั่นใจได้ถึงสภาพแวดล้อมในการถ่ายภาพเอ็กซ์เรย์ที่ราบรื่นและปราศจากความเครียด

การเตรียมการ

การเตรียมห้องให้เสร็จเรียบร้อยโดยไม่ต้องสัมผัสระบบ

ระบบมีฟังก์ชันการจัดตําแหน่งอัตโนมัติซึ่งจะย้ายหลอดรังสีเอ็กซ์ไปยังตําแหน่งที่กำหนดโดยอัตโนมัติ สามารถตั้งค่าล่วงหน้าและกู้คืนตําแหน่งจากเมนูคําแนะนําจากภาพได้

แท่นตั้ง X-ray

ขอบเขตที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ทําให้สามารถถ่ายภาพขาทั้งหมดจากกระดูกสันหลังส่วนคอลงไปได้ สามารถปรับแพลตฟอร์มการฉายรังสีสําหรับภาพของศีรษะและแขนได้

X- ray table

การใช้สวิตช์เท้าเหยียบและสวิตช์มือจับ สามารถปรับความสูงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ด้วยความสามารถในการรองรับน้ำหนักบนโต๊ะได้เกิน 295 กก. ระบบจึงสามารถใช้ได้สําหรับคนไข้ภาวะอ้วนโดยไม่ต้องกังวล

คําแนะนําและการจัดตําแหน่งคนไข้

กําหนดตําแหน่งการถ่ายภาพสําหรับคนไข้แต่ละรายได้อย่างง่ายดาย

ด้วยฟังก์ชันการติดตามอัตโนมัติ แผงและหลอด x-ray จะจัดตำแหน่งร่วมกันโดยอัตโนมัติ ทําให้สามารถโฟกัสไปที่การจัดตําแหน่งคนไข้และการดูแลรักษาคนไข้ได้ การสลับฟังก์ชันการทํางานแบบอัตโนมัติและด้วยตนเองสามารถทําให้ขั้นตอนการจัดตำแหน่งทำได้ง่ายขึ้น ทําให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถควบคุมได้อย่างเต็มรูปแบบ

ฟังก์ชันการเชื่อมโยงสนามรังสี

ขนาดฟิลด์การฉายรังสีที่เลือกไว้ล่วงหน้าสําหรับพื้นที่ที่จะถ่ายภาพจะตั้งค่าโดยอัตโนมัติ และการจัดตําแหน่งของฟิลด์ไปยังส่วนบนหรือล่างของเครื่องตรวจจับจะดําเนินการโดยอัตโนมัติด้วยเช่นกัน

การตั้งค่าเครื่องกําเนิดไฟฟ้าอย่างง่ายด้วยแผงสัมผัส LCD

แผงสัมผัสจะแสดงข้อมูลภาพอย่างชัดเจน และช่วยให้เปลี่ยนการตั้งค่าได้ง่าย มุมของแผง LCD แบบสี่เหลี่ยมจะเปลี่ยนไป 90 องศาเพื่อให้ตรงกับทิศทางของหลอดรังสีเอ็กซ์ ทําให้มองเห็นได้ง่ายตลอดเวลา

การถ่ายภาพ

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในห้องเอกซเรย์โดยใช้แผงสัมผัส

สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทั้งหมดได้โดยใช้แผงสัมผัส LCD บนแขนรองรับหลอด X-ray ให้สามารถตั้งค่าเงื่อนไขในห้อง X-ray อย่างเดียวได้ เงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลง จะถูกถ่ายทอดไปยังตัวควบคุมนอกห้องเอกซเรย์ แบบเรียลไทม์

“เสียงและแสง” จะแจ้งให้ผู้ที่อยู่ห่างจากเครื่องทราบเมื่อมีการถ่ายภาพX-ray

การแจ้งเตือน “ระบบพร้อมใช้งาน” และ “กำลังถ่ายภาพX-ray” สามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจนจากเสียงและไฟบนเฟรมและสวิตช์มือ มีเจ็ดสีให้เลือกสําหรับไฟแจ้งเตือน

การใช้งานที่หลากหลายซึ่งช่วยในการปรับปรุงขีดความสามารถในการวินิจฉัย

โทโมซินเทซิส

อิสระในการสร้างและแสดงภาพส่วนตัดของภาพ

ด้วยเทคโนโลยีนี้ หลอดX-rayจะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง จึงถ่ายชุดภาพได้ในการกวาดครั้งเดียว ซึ่งจะสร้างภาพขึ้นใหม่เพื่อสร้างส่วนภาพตัดขวาง

การควบคุมปริมาณX-ray อัตโนมัติ และการสร้างภาพพื้นหลังใหม่

การใช้เงื่อนไขการถ่ายภาพสําหรับภาพเบื้องต้นหนึ่งภาพเป็นการอ้างอิง จึงทำให้เงื่อนไขสําหรับการถ่ายภาพโทโมซินเทซิสจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ

การถ่ายภาพคุณภาพและความละเอียดสูงถึง 150 ไมโครเมตร

สามารถถ่ายภาพความละเอียดสูงถึง 150 ไมโครเมตรได้โดยการควบคุมวัตถุเช่นสิ่งแปลกปลอมโลหะ

การลดพลังงาน

แยกภาพของเนื้อเยื่ออ่อนและกระดูกออกจากกันเพื่อปรับปรุงการดูให้ดีขึ้น

เทคโนโลยีนี้จะมีการถ่ายภาพรังสีเอ็กซ์สองครั้ง โดยใช้การดูดซับพลังงานรังสีเอ็กซ์ที่แตกต่างกันเพื่อสร้างภาพเฉพาะของเนื้อเยื่ออ่อนและกระดูก ฯลฯ อัตราปริมาณรังสีจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติระหว่างการถ่ายแต่ละครั้ง

การควบคุมสิ่งแปลกปลอมจากการเคลื่อนไหว

สิ่งแปลกปลอมจากการเคลื่อนไหวที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการฉายรังสีจะถูกขจัดออกโดยการประมวลผลการจัดเรียงแนวความละเอียดหลายขั้นตอน ซึ่งช่วยให้ได้ภาพที่ชัดเจนของเนื้อเยื่ออ่อนและกระดูก

การถ่ายภาพมุมมองแบบยาว*1

แสดงภาพเต็มความยาวของกระดูกสันหลังหรือขา

เทคโนโลยีนี้ใช้ภาพหลายภาพที่ถ่ายในการถ่ายกวาดครั้งเดียว และนำภาพเหล่านั้นมาเรียงต่อกันโดยอัตโนมัติเพื่อสร้างภาพพื้นที่กว้างที่สูงถึง 160 ซม. ในแนวตั้ง และ 120 ซม. ในแนวนอน ภาพที่ไม่ประสานกันที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของร่างกายคนไข้สามารถแก้ไขได้โดยอัตโนมัติผ่านการจัดตําแหน่งภาพ*1

  • *1 อาจไม่สามารถทําการแก้ไขภาพโดยอัตโนมัติได้โดยขึ้นอยู่กับระดับของความเหลื่อมล้ำระหว่างภาพต่าง ๆ

แผง D-EVO Advanced สําหรับขั้นตอนการทํางานที่เหนือกว่าและความสามารถในการถ่ายภาพขั้นสูง

แผงมัลติฟังก์ชันพร้อมการใช้งานขั้นสูงเพื่อความยืดหยุ่นสูงสุดในการถ่ายภาพ

FDR D-EVO Advanced C43A เป็น เซ็นเซอร์แผงแบนแบบอเนกประสงค์ที่พกพาได้ซึ่งสามารถใช้ได้ในสถานการณ์ด้านการรักษาที่หลากหลาย
แผงนี้แสดงประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม ช่วยในการถ่ายภาพแบบลดพลังงานและโทโมซินเทซิส  D-EVO Advanced จะแสดงความยืดหยุ่นในการใช้งานที่ไม่สามารถใช้ได้กับเครื่องตรวจจับแบบคงที่แบบดั้งเดิม เมื่อใช้เป็นเครื่องตรวจจับเคลื่อนที่สําหรับการฉายรังสีแบบอิสระ

การชาร์จแผงในตัวเพื่อขจัดความยุ่งยากในการจัดการแบตเตอรี

การชาร์จแผงในตัวเพื่อขจัดความยุ่งยากในการจัดการแบตเตอรี

การชาร์จบัคคีย์ในตัวช่วยรักษาแหล่งจ่ายไฟให้กับแผง D-EVO Advanced โดยไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นประจํา และช่วยให้สามารถใช้การสื่อสารแบบใช้สายที่เร็วขึ้นสําหรับการตรวจวินิจฉัยบัคคีย์ทั้งหมด

การออกแบบที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้และรองรับน้ำหนักได้สูง พร้อมมือจับในตัว

ที่จับในตัวช่วยให้มั่นใจได้ว่าแผงเคลื่อนย้ายได้ง่าย ช่วยให้นักถ่ายภาพเอ็กซเรย์สามารถสอดหรือถอดแผงออกจากแท่นขาตั้ง/โต๊ะได้อย่างง่ายดาย

  • * ฟังก์ชันบางอย่างที่กล่าวถึงในหน้านี้เป็นตัวเลือก โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณเกี่ยวกับรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ : FDR Visionary Suite (ชื่อรุ่น : DR-ID 900)