หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์

มิถุนายน 27, 2022

ฟูจิฟิล์มเปิดศูนย์สาธิต (Demo Center) ต้อนรับลูกค้าอุตสาหกรรมการพิมพ์ พร้อมแสดงนวัตกรรมการพิมพ์เชิงพาณิชย์และบรรจุภัณฑ์ที่ครบวงจรที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้