หน้าหลัก

ข่าวสารจากสำนักงานใหญ่ในโตเกียว

ข่าวประชาสัมพันธ์ออกเผยแพร่โดย FUJIFILM Corporation ในประเทศญี่ปุ่น
Fujifilm ไม่รับรองว่าผลิตภัณฑ์ในข่าวประชาสัมพันธ์เหล่านี้จะมีวางจําหน่ายในทุกประเทศและภูมิภาค

โปรดทราบว่าเนื้อหาในเว็บไซต์นี้เป็นเนื้อหาปัจจุบัน ณ วันที่ประกาศข่าว และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูลในแต่ละรุ่นที่วางจำหน่าย รวมถึงความพร้อมของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจําเพาะ ราคา ผู้ติดต่อ เป็นข้อมูล ณ เวลาที่ตีพิมพ์เผยแพร่