หน้าหลัก

เงื่อนไขการใช้

คำประกาศเรื่องความสามารถในการเข้าถึง

เรามุ่งมั่นในการทำให้เว็บไซต์ของเราสามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้ทุกคนโดยไม่คำนึงถึงเทคโนโลยีที่พวกเขาใช้อยู่

ความสามารถในการเข้าถึงหมายถึงอะไร

ความสามารถในการเข้าถึงเป็นเรื่องของการออกแบบเว็บไซต์เพื่อให้แน่ใจว่าคอนเทนต์ของเว็บจะสามารถเข้าถึงและเปิดกว้างสำหรับผู้ใช้ทุกกลุ่ม รวมทั้งผู้ใช้ที่มีปัญหาความพิการและผู้สูงวัย

ในการจัดทำเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงได้ เรามีนโยบายที่กำหนดไว้โดยเฉพาะเพื่อการพัฒนาคอนเทนต์ ซึ่งรวมถึง การมีทางเลือกเป็นข้อความบรรยายสำหรับรูปภาพ การมีระบบนำทางในเว็บไซต์ (site navigation) ที่ใช้ง่ายและเป็นแบบเดียวกัน การระบุองค์ประกอบต่างๆ อย่างชัดเจน และการมีโครงสร้างเพจ (page structures) ที่เป็นเหตุเป็นผลและใช้ HTML markup ที่เหมาะสม ซึ่งนโยบายเหล่านี้ช่วยให้แน่ใจได้ว่าผู้ใช้สามารถรับชมคอนเทนต์ในเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง แม้แต่ผู้ใช้ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วยระบบโครงข่ายพลังงานต่ำ (narrow-band Internet)

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าถึง

เพื่อให้เว็บไซต์ของฟูจิฟิล์มมีความสามารถในการเข้าถึงเพิ่มมากขึ้นสำหรับผู้ใช้ทุกคน เราได้มุ่งมั่นพัฒนาเว็บไซต์ของเราโดยยึดถือตามมาตรฐานเว็บไซต์และปฏิบัติตามข้อกำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่มีอยู่ รวมทั้ง

แนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดรายละเอียด: