Các cookie rất quan trọng để một trang web hoạt động hiệu quả. Để nâng cao trải nghiệm của bạn, chúng tôi sử dụng các cookie để ghi nhớ chi tiết đăng nhập và cung cấp đăng nhập an toàn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp các nội dung phù hợp với sở thích của bạn. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn cho phép chúng tôi làm điều đó. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Việt Nam

Phần mềm phân tích hình ảnh áp lực

FUJIFILM Prescale Mobile

Phần mềm cho phép người dùng định lượng áp lực và các kết quả phân tích khác.

Video Tổng quan về Sản phẩm Phần mềm FUJIFILM Prescale Mobile

Phần mềm cho phép người dùng định lượng áp lực và các kết quả phân tích khác.

Prescale Mobile là một ứng dụng chuyên dụng cho phép dễ dàng định lượng áp lực bằng cách chụp Prescale màu bằng thiết bị di động. Bạn cũng có thể đăng ký và kiểm tra hình ảnh dựa trên mẫu tiêu chuẩn của riêng bạn.

  • Dễ dàng kiểm tra định lượng

  • Cải thiện chất lượng kiểm tra

  • Cải thiện khả năng truy xuất nguồn gốc

Quy trình kiểm tra

Chức năng

Các phép đo được hỗ trợ

Nội dung Unit Explanation
Hiệu suất áp lực Phần trăm diện tích hiện màu trong phạm vi áp lực được khuyến nghị cho loại phim áp lực sử dụng. 
Diện tích bị ép mm2 Diện tích mà màu được tạo ra
Áp lực trung bình MPa Áp lực trung bình trong khu vực mà màu được tạo ra
Áp lực tối đa MPa Áp lực tối đa trong khu vực mà màu được tạo ra
Áp lực tối thiểu MPa Áp lực tối thiểu trong khu vực mà màu được tạo ra
Trọng lượng N Trọng lượng của khu vực tạo ra màu sắc (được tính dựa trên tích của khu vực bị ép và áp lực trung bình)
Diện tích bề mặt đo được mm2 Diện tích xác định được so với diện tích được đo.
Độ đồng đều (áp lực) Chỉ số cho biết độ phân bổ đồng đều của áp lực trên khu vực mà màu được tạo ra
Độ đồng đều (mật độ) Chỉ số cho biết độ đồng đều của mật độ màu trên khu vực mà màu được tạo ra.