Việt Nam

Phim đo phân bố nhiệt

Phim đo nhiệt Thermoscale

NEW

Phim đo phân bố nhiệt THERMOSCALE

Đo sự phân bố nhiệt, từ các điểm trên đồ thị đến toàn bộ bề mặt. Thermoscale là loại phim của kỷ nguyên mới cho phép bất kỳ ai cũng dễ dàng đo lường sự phân bố nhiệt bằng cách quan sát sự biến đổi về độ đậm và màu sắc.