Các cookie rất quan trọng để một trang web hoạt động hiệu quả. Để nâng cao trải nghiệm của bạn, chúng tôi sử dụng các cookie để ghi nhớ chi tiết đăng nhập và cung cấp đăng nhập an toàn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp các nội dung phù hợp với sở thích của bạn. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn cho phép chúng tôi làm điều đó. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Việt Nam

Phim đo áp lực

Phim đo áp lực Prescale

NEW

Phim đo áp lực  Prescale

Đây là phim duy nhất trên thế giới đo áp lực. Áp lực và phân bổ áp lực, những thứ trước đây không thể quan sát thấy bằng mắt thường thì giờ đây có thể kiểm tra dễ dàng.