Việt Nam

Hệ thống Phân tích Áp Lực Prescale theo dạng số hóa hiện đã có sẵn, rất thuận tiện, cho việc đọc hiểu

Phần mềm FPD-8010E cung cấp một loạt chức năng bao gồm trình bày và báo cáo, các chức năng này giúp phần mềm FPD - 8010E và máy scan có thể số hóa kết quả đo bằng prescale. Người sử dụng có thể tạo ra những thông số đo lường đa dạng như quan sát phân bố và phóng to áp lực, quan sát phân bổ theo mặt cắt ngang, hiển thị hình ảnh 3-D. Các chức năng này hỗ trợ đẩy nhanh quá trình phát triển sản phẩm và tăng sản lượng dựa trên dữ liệu và phân tích đo lường chi tiết đa chiều

Cấu hình hệ thống

Phần mềm chuyên dụng
Chuyển đổi giá trị độ đậm nhạt trên phim prescale thành giá trị áp lực

 

Vỏ thiết kế đặc biệt
Vỏ được thiết kế đặc biệt nhằm kẹp phim chính xác, tăng độ chính xác theo thời gian

Tấm hiệu chuẩn:
Tấm hiệu chuẩn hạn chế các lỗi đọc trên máy quét ở phạm vi nhất định

Chức năng

Đo lường tổng quát.

Nhiều dữ liệu khác nhau như hiển thị áp lực trung bình và áp lực tối đa.*1

Phóng to từng phần

Một số vùng xác định được phóng to (x 4, x 8, x 16)

Mặt cắt ngang của áp lực

Phân bố áp lực trên một đường thẳng đi qua một điểm cụ thể được hiển thị trên biểu đồ đường.

Wireframe

Áp lực được hiển thị ở định dạng 3-D.*2

Phân bố tổng trọng lượng

Các phần bên trên và bên trái của tổng áp lực được hiển thị trên biểu đồ cột.

Phân tích biểu đồ tần số

Áp suất trên chu vi được hiển thị dưới dạng biểu đồ tần số.*2

Dữ liệu đầu ra dạng chữ

Dữ liệu áp lực được xuất sang một tệp tin văn bản.*2

Ảnh động minh họa phân bố áp lực

Các giá trị áp lực từng bước được hiển thị ở định dạng ảnh động.

  • *1 Phạm vi phim áp lực cực thấp (5LW) có thể đo được bằng hệ thống phân tích hình ảnh áp lực FPD-8010E là 0,015 MPa đến 0,050 MPa.
  • *2 Phim Áp lực cực thấp (5LW) không được hỗ trợ.

Cách sử dụng