Việt Nam

Dây nội soi

Dây nội soi mềm của Fujifilm có nhiều dòng khác nhau đáp ứng cho các nhu cầu sử dụng