Việt Nam

Dây Nội Soi Dạ Dày

NEW

Danh mục dây nội soi Đường Tiêu Hóa Trên với nhiều tính năng.

Nội dung trên trang này dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và tương đương.

EG-600WR

Hướng nhìn

0°(Nhìn thẳng)

Góc nhìn

140°

Phạm vi quan sát

2-100 mm

Đường kính đầu dây soi

9.2 mm

Đường kính thân dây soi

9.3 mm

Đường kính kênh dụng cụ

2.8 mm

Khả năng uốn cong

LÊN 210° / XUỐNG 90°
PHẢI 100° / TRÁI 100°

Chiều dài làm việc

1,100 mm

Chiều dài tổng

1,400 mm

Kênh nước phụ

 • Sản phẩm: Dây Nội Soi Điện Tử
 • GMDN: 38805
 • Tên chung: Dây nội soi mềm điện tử dạ dày-tá tràng

EG-600ZW

Hướng nhìn

0°(Nhìn thẳng)

Góc nhìn

Bình thường:140° / Nhìn gần: 56°

Phạm vi quan sát

1.5-100 mm
Bình thường: 3-100 mm
Nhìn gần: 1.5-2.5 mm

Đường kính đầu dây soi

9.9mm

Đường kính thân dây soi

9.8mm

Đường kính kênh dụng cụ

2.8mm

Khả năng uốn cong

LÊN 210° / XUỐNG 90°
PHẢI 100° / TRÁI 100°

Chiều dài làm việc

1,100 mm

Chiều dài tổng

1,400mm

Kênh nước phụ

 • Sản phẩm: Dây Nội Soi Điện Tử
 • GMDN: 38805
 • Tên chung: Dây nội soi mềm điện tử dạ dày-tá tràng

EG-580RD

Hướng nhìn

0°(Nhìn thẳng)

Góc nhìn

140°

Phạm vi quan sát

3-100mm

Đường kính đầu dây soi

9.8mm

Đường kính thân dây soi

9.8mm

Đường kính kênh dụng cụ

3.2mm

Khả năng uốn cong

LÊN 210° / XUỐNG 120°
PHẢI 100° / TRÁI 100°

  Chiều dài làm việc

1,100mm

Chiều dài tổng

1,400mm

Kênh nước phụ

 • Sản phẩm: Dây Nội Soi Điện Tử
 • GMDN: 38805
 • Tên chung: Dây nội soi mềm điện tử dạ dày-tá tràng

EG-580NW2

Hướng nhìn

0°(Nhìn thẳng)

Góc nhìn

140°

Phạm vi quan sát

3-100mm

Đường kính đầu dây soi

5.8mm

Đường kính thân dây soi

5.9mm

Đường kính kênh dụng cụ

2.4mm

Khả năng uốn cong

LÊN 210° / XUỐNG 90°
PHẢI 100° / TRÁI 100°

Chiều dài làm việc

1,100mm

Chiều dài tổng

1,400mm

 • Sản phẩm: Dây Nội Soi Điện Tử
 • GMDN: 38805
 • Tên chung: Dây nội soi mềm điện tử dạ dày-tá tràng

EG-760R

Hướng nhìn

0°(Nhìn thẳng)

Góc nhìn

140°

Phạm vi quan sát

2-100 mm

Đường kính đầu dây soi

9.2 mm

Đường kính thân dây soi

9.3 mm

Đường kính kênh dụng cụ

2.8 mm

Khả năng uốn cong

LÊN 210° / XUỐNG 90°
PHẢI 100° / TRÁI 100°

Chiều dài làm việc

1,100 mm

Chiều dài tổng

1,400 mm

Kênh nước phụ

 • Sản phẩm: Dây Nội Soi Điện Tử
 • GMDN: 38805
 • Tên chung: Dây nội soi mềm điện tử dạ dày-tá tràng

EG-760Z

Hướng nhìn

0°(Nhìn thẳng)

Góc nhìn

Bình thường:140°
Nhìn gần: 56°

Phạm vi quan sát

1.5-100 mm
Bình thường: 3-100 mm
Nhìn gần: 1.5-2.5 mm

Đường kính đầu dây soi

9.9 mm

Đường kính thân dây soi

9.8 mm

Đường kính kênh dụng cụ

2.8 mm

Khả năng uốn cong

LÊN 210° / XUỐNG 90°
PHẢI 100° / TRÁI 100°

Chiều dài làm việc

1,100 mm

Chiều dài tổng

1,400 mm

Kênh nước phụ

 • Sản phẩm: Dây Nội Soi Điện Tử
 • GMDN: 38805
 • Tên chung: Dây nội soi mềm điện tử dạ dày-tá tràng

EG-720R

Hướng nhìn

0°(Nhìn thẳng)

Góc nhìn

140°

Phạm vi quan sát

2-100 mm

Đường kính đầu dây soi

9.2 mm

Đường kính thân dây soi

9.3 mm

Đường kính kênh dụng cụ

2.8 mm

Khả năng uốn cong

LÊN 210° / XUỐNG 90°
PHẢI 100° / TRÁI 100°

Chiều dài làm việc

1,100 mm

Chiều dài tổng

1,400 mm

 • Sản phẩm: Dây Nội Soi Điện Tử
 • GMDN: 38805
 • Tên chung: Dây nội soi mềm điện tử dạ dày-tá tràng

EG-760CT

Hướng nhìn

0°(Nhìn thẳng)

Góc nhìn

140°

Phạm vi quan sát

2-100 mm

Đường kính đầu dây soi

10.5 mm

Đường kính thân dây soi

10.8 mm

Đường kính kênh dụng cụ

3.8 mm

Khả năng uốn cong

LÊN 210° / XUỐNG 90°
PHẢI 100° / TRÁI 100°

Chiều dài làm việc

1,100 mm

Chiều dài tổng

1,400 mm

Kênh nước phụ

 • Sản phẩm: Dây Nội Soi Điện Tử
 • GMDN: 38805
 • Tên chung: Dây nội soi mềm điện tử dạ dày-tá tràng

EG-740N

Hướng nhìn

0°(Nhìn thẳng)

Góc nhìn

140°

Phạm vi quan sát

3-100 mm

Đường kính đầu dây soi

5.8 mm

Đường kính thân dây soi

5.9 mm

Đường kính kênh dụng cụ

2.4 mm

Khả năng uốn cong

LÊN 210° / XUỐNG 90°
PHẢI 100° / TRÁI 100°

  Chiều dài làm việc

1,100 mm

Chiều dài tổng

1,400 mm

Kênh nước phụ

Không

 • Sản phẩm: Dây Nội Soi Điện Tử
 • GMDN: 38805
 • Tên chung: Dây nội soi mềm điện tử dạ dày-tá tràng

EG-530WR

Hướng nhìn

0°(Nhìn thẳng)

Góc nhìn

140°

Phạm vi quan sát

4-100 mm

Đường kính đầu dây soi

9.4 mm

Đường kính thân dây soi

9.3 mm

Đường kính kênh dụng cụ

2.8 mm

Khả năng uốn cong

LÊN 210° / XUỐNG 90°
PHẢI 100° / TRÁI 100°

Chiều dài làm việc

1,100 mm

Chiều dài tổng

1,400 mm

Kênh nước phụ

Không

EG-530CT

Hướng nhìn

0°(Nhìn thẳng)

Góc nhìn

140°

Phạm vi quan sát

3-100 mm

Đường kính đầu dây soi

10.8 mm

Đường kính thân dây soi

10.8 mm

Đường kính kênh dụng cụ

3.8 mm

Khả năng uốn cong

LÊN 210° / XUỐNG 90°
PHẢI 100° / TRÁI 100°

Chiều dài làm việc

1,100 mm

Chiều dài tổng

1,400 mm

Kênh nước phụ