Các cookie rất quan trọng để một trang web hoạt động hiệu quả. Để nâng cao trải nghiệm của bạn, chúng tôi sử dụng các cookie để ghi nhớ chi tiết đăng nhập và cung cấp đăng nhập an toàn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp các nội dung phù hợp với sở thích của bạn. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn cho phép chúng tôi làm điều đó. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Việt Nam

Dây nội soi đại tràng

NEW

Danh mục dây nội soi đường tiêu hóa dưới cho thăm khám và làm thủ thuật

Nội dung trên trang này dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và tương đương.

EC-600W

Hướng nhìn

0° (Nhìn thẳng)

Góc nhìn

140°

Phạm vi quan sát

2-100mm 

Đường kính đầu dây soi

12.0mm 

Đường kính thân dây soi

12.0mm 

Đường kính kênh dụng cụ

3.8mm 

Khả năng uốn cong

LÊN: 180° / XUỐNG: 180° PHẢI: 160° / TRÁI: 160°

  Chiều dài làm việc

EC-600W/M
1,330mm

EC-600W/I
1,520mm

EC-600W/L
1,690mm 

Chiều dài tổng

EC-600W/M
1,630mm

EC-600W/I
1,820mm

EC-600W/L
1,990mm

Kênh nước phụ

Có 

 • Tên sản phẩm : Dây Nội Soi Điện Tử
 • GMDN: 36117
 • Tên chung : Dây nội soi mềm điện tử cho đại tràng, dùng nhiều lần

EC-600ZW

Hướng nhìn

0° (Nhìn thẳng)

Góc nhìn

Bình thường: 140° / Nhìn gần: 56°

Phạm vi quan sát

1.5-100mm
Bình thường: 3-100mm
Nhìn gần: 1.5-2.5mm

Đường kính đầu dây soi

12.8mm

Đường kính thân dây soi

12.8mm

Đường kính kênh dụng cụ

3.8mm

Khả năng uốn cong

LÊN: 180° / XUỐNG: 180°
PHẢI: 160° / TRÁI: 160°

Chiều dài làm việc

EC-600ZW/M
1,330mm

EC-600ZW/L
1,690mm

Chiều dài tổng

EC-600ZW/M
1,630mm

EC-600ZW/L
1,990mm

Kênh nước phụ

 • Tên sản phẩm : Dây Nội Soi Điện Tử
 • GMDN: 36117
 • Tên chung : Dây nội soi mềm điện tử cho đại tràng, dùng nhiều lần

EC-580RD

Hướng nhìn

0° (Nhìn thẳng)

Góc nhìn

140°

Phạm vi quan sát

3-100mm

Đường kính đầu dây soi

9.8mm

Đường kính thân dây soi

10.5mm

Đường kính kênh dụng cụ

3.2mm

Khả năng uốn cong

LÊN: 210° / XUỐNG: 160°
PHẢI: 160° / TRÁI: 160°

  Chiều dài làm việc

EC-580RD/M
1,330mm

EC-580RD/L 
1,690mm

Chiều dài tổng

EC-580RD/M
1,630mm

EC-580RD/L
1,990mm

Kênh nước phụ

 • Tên sản phẩm : Dây Nội Soi Điện Tử
 • GMDN: 36117
 • Tên chung : Dây nội soi mềm điện tử cho đại tràng, dùng nhiều lần

EC-760R-V, EC-760P-V, EC-760S-V

Hướng nhìn

0° (Nhìn thẳng)

Góc nhìn

170°

Phạm vi quan sát

2-100mm

Đường kính đầu dây soi

EC-760R-V
12.0mm

EC-760P-V
11.1mm

EC-760S-V
12.8mm

Đường kính thân dây soi

EC-760R-V
12.0mm

EC-760P-V
11.5mm

EC-760S-V
12.8mm

Đường kính kênh dụng cụ

EC-760R-V
3.8mm

EC-760P-V
3.2mm

EC-760S-V
3.8mm

Khả năng uốn cong

LÊN: 180° / XUỐNG: 180°
PHẢI: 160° / TRÁI: 160°

Chiều dài làm việc

EC-760R-V/M,I,L
1,330mm / 1,520mm / 1,690mm

EC-760P-V/M,L
1,330mm / 1,690mm

EC-760S-V/L
1,690mm

Chiều dài tổng

EC-760R-V/M,I,L
1,650mm / 1,840mm / 2,010mm

EC-760P-V/M,L
1,650mm / 2,010mm

EC-760S-V/L
2,010mm

Kênh nước phụ

 • Tên sản phẩm : Dây Nội Soi Điện Tử
 • GMDN: 36117
 • Tên chung : Dây nội soi mềm điện tử cho đại tràng, dùng nhiều lần

EC-760Z, EC-760ZP-V

Hướng nhìn

0° (Nhìn thẳng)

Góc nhìn

Bình thường:140° Nhìn gần: 56°

Phạm vi quan sát

1.5-100mm
Bình thường: 3 - 100mm
Nhìn gần: 1.5 - 2.5mm

Đường kính đầu dây soi

EC-760Z-V
12.8mm

EC-760ZP-V
11.7mm

Đường kính thân dây soi

EC-760Z-V
12.8mm

EC-760ZP-V
11.8mm

Đường kính kênh dụng cụ

EC-760Z-V
3.8mm

EC-760ZP-V
3.2mm

Khả năng uốn cong

LÊN: 180° / XUỐNG: 180°
PHẢI: 160° / TRÁI: 160°

Chiều dài làm việc

EC-760Z-V/M,L
1,330mm / 1,690mm

EC-760ZP-V/M,L
1,330mm / 1,690mm

Chiều dài tổng

EC-760Z-V/M,L
1,650mm / 2,010mm

EC-760ZP-V/M,L
1,650mm / 2,010mm

Kênh nước phụ

 • Tên sản phẩm : Dây Nội Soi Điện Tử
 • GMDN: 36117
 • Tên chung : Dây nội soi mềm điện tử cho đại tràng, dùng nhiều lần

EC-720R

Hướng nhìn

0° (Nhìn thẳng)

Góc nhìn

170°

Phạm vi quan sát

2-100mm

Đường kính đầu dây soi

12.8mm

Đường kính thân dây soi

12.8mm

Đường kính kênh dụng cụ

3.8mm

Khả năng uốn cong

LÊN: 180° / XUỐNG: 180°
PHẢI: 160° / TRÁI: 160°

Chiều dài làm việc

EC-720R/M
1,330mm 

EC-720R/I
1,520mm 

EC-720R/L
1,690mm

Chiều dài tổng

EC-720R/M
1,630mm

EC-720R/I
1,820mm

EC-720R/L
1,990mm

Kênh nước phụ

 • Tên sản phẩm : Dây Nội Soi Điện Tử
 • GMDN: 36117
 • Tên chung : Dây nội soi mềm điện tử cho đại tràng, dùng nhiều lần

EC-530W

Hướng nhìn

0° (Nhìn thẳng)

Góc nhìn

140°

Phạm vi quan sát

3-100mm

Đường kính đầu dây soi

12.8mm

Đường kính thân dây soi

12.8mm

Đường kính kênh dụng cụ

3.8mm

Khả năng uốn cong

LÊN: 180° / XUỐNG: 180°
PHẢI: 160° / TRÁI: 160°

Chiều dài làm việc

EC-530WM3
1,330mm

EC-530WI3
1,520mm

EC-530WL3
1,690mm

Chiều dài tổng

EC-530WM3
1,630mm

EC-530WI3
1,820mm

EC-530WL3
1,990mm

Kênh nước phụ