Các cookie rất quan trọng để một trang web hoạt động hiệu quả. Để nâng cao trải nghiệm của bạn, chúng tôi sử dụng các cookie để ghi nhớ chi tiết đăng nhập và cung cấp đăng nhập an toàn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp các nội dung phù hợp với sở thích của bạn. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn cho phép chúng tôi làm điều đó. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Việt Nam

Dây Nội Soi Khí Phế Quản

NEW

Dây nội soi khí phế quản hình ảnh độ phân giải cao và vận hành tuyệt vời

Nội dung trên trang này dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và tương đương.

Góc nhìn

120°

Phạm vi quan sát

2-100mm

Đường kính đầu dây soi

5.3mm

Đường kính thân dây soi

5.1mm

Đường kính kênh dụng cụ

2.2mm

Khả năng uốn cong

LÊN 210° / XUỐNG 130°

Chiều dài làm việc

600mm

Chiều dài tổng

870mm

 • Tên sản phẩm : Dây nội soi điện tử
 • GMDN: 17662
 • Tên chung : Dây nội soi mềm điện tử dùng cho khí phế quản, sử dụng nhiều lần
Góc nhìn

120°

Phạm vi quan sát

2-100mm

Đường kính đầu dây soi

5.8mm

Đường kính thân dây soi

5.9mm

Đường kính kênh dụng cụ

2.8mm

Khả năng uốn cong

LÊN 180° / XUỐNG 130°

Chiều dài làm việc

600mm

Chiều dài tổng

870mm

 • Tên sản phẩm : Dây nội soi điện tử
 • GMDN: 17662
 • Tên chung : Dây nội soi mềm điện tử dùng cho khí phế quản, sử dụng nhiều lần
Góc nhìn

120°

Phạm vi quan sát

3-100mm

Đường kính đầu dây soi

3.8mm

Đường kính thân dây soi

3.8mm

Đường kính kênh tối thiểu

1.2mm

Khả năng uốn cong

LÊN 180° / XUỐNG 130°

Chiều dài làm việc

600mm

Chiều dài tổng

890mm

 • Tên sản phẩm : Dây nội soi điện tử
 • GMDN: 17662
 • Tên chung : Dây nội soi mềm điện tử dùng cho khí phế quản, sử dụng nhiều lần
Góc nhìn

120°

Phạm vi quan sát

3-100mm

Đường kính đầu dây soi

4.9mm

Đường kính thân dây soi

4.9mm

  Đường kính kênh tối thiểu

2.0mm

Khả năng uốn cong

LÊN 180° / XUỐNG 130°

Chiều dài làm việc

600mm

Chiều dài tổng

870mm

 • Tên sản phẩm : Dây nội soi điện tử
 • GMDN: 17662
 • Tên chung : Dây nội soi mềm điện tử dùng cho khí phế quản, sử dụng nhiều lần
Góc nhìn

140°

Phạm vi quan sát

3-100mm

Đường kính đầu dây soi

5.4mm

Đường kính thân dây soi

4.9mm

Đường kính kênh dụng cụ

2.0mm

Khả năng uốn cong

LÊN 180° / XUỐNG 130°

Chiều dài làm việc

600mm

Chiều dài tổng

870mm

 • Tên sản phẩm : Dây nội soi điện tử
 • GMDN: 17662
 • Tên chung : Dây nội soi mềm điện tử dùng cho khí phế quản, sử dụng nhiều lần
Góc nhìn

120°

Phạm vi quan sát

3-100mm

Đường kính đầu dây soi

5.8mm

Đường kính thân dây soi

5.9mm

Đường kính kênh tối thiểu

2.8mm

Khả năng uốn cong

LÊN 180° / XUỐNG 130°

Chiều dài làm việc

600mm

Chiều dài tổng

870mm

 • Tên sản phẩm : Dây nội soi điện tử
 • GMDN: 17662
 • Tên chung : Dây nội soi mềm điện tử dùng cho khí phế quản, sử dụng nhiều lần
Góc nhìn

120°

Phạm vi quan sát

3-100mm

Đường kính đầu dây soi

6.2mm

Đường kính thân dây soi

6.3mm

Đường kính kênh tối thiểu

3.2mm

Khả năng uốn cong

LÊN 180° / XUỐNG 130°

Chiều dài làm việc

600mm

Chiều dài tổng

3.2mm

 • Tên sản phẩm : Dây nội soi điện tử
 • GMDN: 17662
 • Tên chung : Dây nội soi mềm điện tử dùng cho khí phế quản, sử dụng nhiều lần