Polska

Oprogramowanie i workflow

Dzięki naszemu doświadczeniu w dziedzinie systemów przetwarzania obrazu oferujemy oprogramowanie oparte na najnowszych technologiach, które pozwalają podnieść do maksimum jakość druku przy jednoczesnym efektywnym zarządzaniu złożoną produkcją.