Polska

XMF Remote

NEW

XMF Remote zapewnia wydajne oparte na przeglądarce przesyłanie zadań, podgląd, zatwierdzanie i kontrolę wydruków. Umożliwia on rozszerzenie zakresu usług zdalnych oferowanych klientom, przyspieszając przekazywanie, przegląd, korektę i realizację zadań.

Internetowe przesyłanie zadań i kontrola

XMF Remote zapewnia wydajne oparte na przeglądarce przesyłanie zadań, podgląd, zatwierdzanie i kontrolę wydruków. Umożliwia on rozszerzenie zakresu usług zdalnych oferowanych klientom, przyspieszając przekazywanie, przegląd, korektę i realizację zadań.

Wirtualne wersje próbne 3D dla klientów

Makiety 3D są tworzone na podstawie renderowanych stron APPE i schematu impozycji produkcyjnej, a zatem są tak dokładnym odwzorowaniem drukowanego produktu, jak to tylko możliwe bez rzeczywistego nakładania farby na papier. Ponadto, opcjonalny moduł XMF Remote dodaje wydajne, oparte na przeglądarce internetowej przesyłanie zadań online, podgląd, adnotacje i zatwierdzanie. Dzięki temu można rozszerzyć zakres usług zdalnych oferowanych klientom, przyspieszając przekazywanie, przegląd, korektę i zatwierdzanie zadań.

Produkcja on-line dla klienta drukarni

XMF Remote dostarcza szereg usług online, które zapewniają drukarniom sposób na usprawnienie produkcji od obsługi klienta do działu prepress. Pozwala również klientom na przesyłanie zadań i przeglądanie wersji próbnych online. Jako rozszerzenie do XMF Workflow, XMF Remote zapewnia możliwość przesyłania, wstępnej obróbki, wykonywania wersji próbnej, przeglądu i zatwierdzania zadań online.

Uproszczone przesyłanie plików PDF

Ze względu na łatwość użycia i szybkość działania XMF Remote jest idealnym systemem przesyłania plików online dla klientów XMF Workflow, którzy wymagają minimalnego nakładu pracy do uruchomienia produkcji. W przypadku wszystkich rodzajów prac drukarskich, od ogólnych wydruków komercyjnych po produkcję czasopism, XMF Remote może zaoszczędzić czas w procesie produkcji dzięki szybkiemu i łatwemu interfejsowi internetowemu. Ponieważ wszystkie pliki przychodzące do obiegu pracy poprzez XMF Remote zostały wstępnie skontrolowane i są gotowe do druku, produkcja poligraficzna może być w pełni zautomatyzowana.

Poprawa przepływu zleceń 

Dla firm poligraficznych, które dostrzegają potrzebę zwiększenia efektywności dostarczania zadań produkcyjnych, XMF Remote pozwala na usprawnienie tego procesu. XMF Remote jest internetowym rozszerzeniem systemu Fujifilm XMF Workflow, co oznacza, że zadania mogą być przesyłane przez każdego, z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Drukarnia ma pełną kontrolę administracyjną nad XMF Remote, więc może zarządzać tym, kto może przesyłać zadania, przeglądać prace w toku i kto może zatwierdzać zadania do druku. Wszystkie czynności wykonywane w systemie są rejestrowane, więc w przypadku sporu dotyczącego zatwierdzenia pracy, istnieje pełna historia w systemie, aby zobaczyć, kto co i kiedy autoryzował.

Zaawansowany interfejs Web

Dostęp do XMF Remote uzyskuje się za pomocą standardowej przeglądarki internetowej. Interfejs użytkownika został zaprojektowany tak, aby zaspokoić zarówno potrzeby użytkowników, którzy będą korzystać z systemu na co dzień przy składaniu prac do druku, jak i użytkowników okazjonalnych. XMF Remote jest bogatą aplikacją internetową HTML5, która może być używana wszędzie tam, gdzie jest połączenie z Internetem za pomocą zwykłego komputera lub urządzenia mobilnego typu tablet.