Polska

XMF ColorPath

NEW

XMF ColorPath to oparty na chmurze system prowadzony przez Fujifilm, który przekształca zaawansowane zarządzanie kolorem w niezawodny i powtarzalny proces.

Oparte na chmurze zarządzanie kolorem dla druku offsetowego i cyfrowego 

Oparty na chmurze system kompleksowego zarządzania kolorem Fujifilm pozwala drukarniom na tworzenie profili kolorów i kalibracji w celu drukowania zgodnie z różnymi standardami, a także zapewnia narzędzia gwarantujące, że standardy te będą stale przestrzegane.  

Zarządzanie kolorem w chmurze

ColorPath SYNC to najnowocześniejsza technologia oparta na chmurze. Każdy komputer podłączony do sieci może stać się portalem ColorPath SYNC. ColorPath SYNC łączy się bezpośrednio ze spektrofotometrem bez konieczności stosowania dodatkowej aplikacji. Jako aplikacja oparta na chmurze ColorPath SYNC jest zawsze aktualny i nie ma potrzeby utrzymywania uciążliwych kluczy sprzętowych lub serwerów.

ColorPath® SYNC™ Align

ColorPath SYNC Align szybko tworzy zoptymalizowane korekty kalibracyjne ISO i G7. Korekty te mogą być importowane bezpośrednio do większości typów Workflow, nie wymagając ręcznego wprowadzania danych. Ma możliwość pracy z mniejszymi polami pomiarowymi, co znacznie skraca czas pomiaru. Oparte na chmurze serwery ColorPath umożliwiają szybką zmianę profilu docelowego dla wielu warunków druku, redukując liczbę powtórzeń wymaganych do zoptymalizowania pożądanej korekty maszyny drukującej.

Tworzenie zoptymalizowanych korekt przyrostu punktu ISO i G7
Szybkie ponowne ustawianie celu w różnych warunków druku

ColorPath® SYNC™ DLP

ColorPath SYNC DLP to idealne rozwiązanie dla prooferów i maszyn cyfrowych, umożliwiające tworzenie wysokiej jakości, zoptymalizowanych, zarządzanych kolorystycznie profili DLP, które można dodać do istniejącego Workflow. Taka metoda zarządzania kolorem zapewnia, że pliki nie są przetwarzane poza Workflow, co eliminuje problemy z degradacją jakości plików PDF. Rozwiązanie to ma inteligentne ustawienia domyślne unikalne dla każdego obsługiwanego urządzenia, co eliminuje konieczność zapamiętywania przez operatora skomplikowanych ustawień kolorów. Można go używać do dostosowywania urządzeń do norm branżowych i specyfikacji druku, takich jak ISO, FOGRA, GRACoL i SWOP. Możliwość stosowania mniejszych pól pomiarowych znacznie skraca czas pomiaru.

Zarządzanie kolorami w prooferach i maszynach cyfrowych
Wysokiej jakości zoptymalizowane profile DLP

Rozwiązanie do walidacji ColorPath®

Funkcja ColorPath Validation umożliwia określenie, czy kontrolowane urządzenie nadal mieści się w granicach tolerancji od pożądanego celu. Walidacja ColorPath wykorzystuje małą paletę, która jest szybko mierzona, aby zapewnić prosty odczyt typu OK /nie OK. Odczyty walidacyjne mogą być drukowane na etykiecie wskazującą wyniki pomiaru. Funkcja ColorPath Validation jest w pełni zintegrowana z systemem ColorPath SYNC DLP, co ułatwia obsługę i ogranicza błędy operatora. Jeśli pomiary nie mieszczą się w granicach tolerancji, można szybko uruchomić program ColorPath SYNC DLP w celu przeprofilowania urządzenia. Ponieważ narzędzia walidacyjne ColorPath są oparte na chmurze, pomiary mogą być odczytywane i przeglądane z dowolnego komputera podłączonego do sieci. Raporty walidacyjne mogą być wysyłane w celu wyświetlenia szczegółów poszczególnych pomiarów lub śledzenia pomiarów w czasie. 

Walidacja typu OK /nie OK do celów przemysłowych 
Pełna integracja z ColorPath SYNC DLP

Optymalizacja farby (IO) ColorPath® SYNC™ 

Optymalizacja zużycia farby może poprawić i ulepszyć prawidłowy proces produkcji kolorowego druku. ColorPath SYNC IO nie tylko zmniejsza zużycie farby, ale może również poprawić powtarzalność druku i ustabilizować pomiędzy nakładami. Funkcje te mogą pomóc w skróceniu czasu przygotowania do pracy i zmniejszeniu ilości odpadów. ColorPath SYNC IO poprawia również balans szarości, co jest idealnym rozwiązaniem dla drukarzy, którzy chcą dostosować swoje swoje maszyny do G7. Redukcja ilości atramentu, która ma miejsce przy użyciu ColorPath SYNC IO, zmniejsza zużycie farby i czas schnięcia, przy jednoczesnym zachowaniu jakości przy wyższych prędkościach drukowania.

W pełni konfigurowalne rozwiązanie

Dzięki szerokiemu wachlarzowi rozwiązań, jakie zapewnia ColorPath SYNC, pakiet może być w pełni dostosowany do indywidualnych potrzeb drukarni. Połączenie ColorPath SYNC Align i SYNC DLP może zapewnić elastyczność równoważenia obłożenia pomiędzy urządzeniami cyfrowymi i offsetowymi w celu uzyskania idealnie powtarzalnych kolorystycznie wydruków. - Optymalizacja farby dla drukarni. 

Poprawa powtarzalności druku i balansu szarości