Polska

XMF Remote Express

NEW

System online umożliwiający klientom dostarczanie i zatwierdzanie plików PDF przed ich wydrukowaniem.

Łatwe przesyłanie i zatwierdzanie zadań drukowania online

XMF Remote Express to system online dla drukarni komercyjnych, służący do doraźnego zarządzania zadaniami druku komercyjnego, zapewniający klientom szybki i łatwy sposób przesyłania plików PDF do druku oraz zatwierdzania zadań online przed ich wydrukowaniem. Aby przesłać pliki lub zatwierdzić wersje próbną online, klienci po prostu klikają na link przesłany im w wiadomości e-mail.

Łatwy sposób przesyłania plików PDF w trybie online 

XMF Remote Express pozwala Twoim klientom na przesyłanie plików PDF w zarządzanym środowisku. W przeciwieństwie do korzystania z poczty elektronicznej lub usług takich jak Dropbox czy WeTransfer XMF Remote Express pozwala klientom wprowadzać pliki PDF bezpośrednio do Workflow drukarni. Dostarczone pliki są sprawdzane przed rozpoczęciem cyklu roboczego i są automatycznie przypisywane do odpowiedniego zadania w ramach XMF Workflow. 

Wysyłane są e-maile, które pozwalają Twoim klientom po prostu „kliknąć” i „przesłać” 

Po utworzeniu zadania w ramach XMF Workflow można wysłać klientowi wiadomość e-mail z łączem, które przeniesie go bezpośrednio do okna przeglądarki, gdzie pliki PDF są przypisywane do odpowiedniego zlecenia. Ponieważ kontrola przed rozpoczęciem zadania odbywa się podczas przesyłania, wszelkie problemy z plikami PDF są sygnalizowane zanim pliki zostaną przekazane do druku.

Udostępnianie klientom wersji próbnych zlecenia online w celu szybkiego zatwierdzenia pracy 

Dostarczanie wersji próbnych online dla klientów jest tak proste, jak proces przesyłania plików PDF. Wysyłasz wiadomość e-mail z XMF Workflow zawierającą łącze internetowe dla klienta w celu przejrzenia i zatwierdzenia zadania do druku. Po zatwierdzeniu zadanie w ramach XMF Workflow jest automatycznie przekazywane do kolejnego etapu produkcji. 

Udostępnianie klientom wersji próbnych zlecenia online w celu szybkiego zatwierdzenia pracy 

Dostarczanie wersji próbnych zlecenia online dla klientów jest tak proste, jak proces przesyłania plików PDF. Wysyłasz wiadomość e-mail z XMF Workflow zawierającą łącze internetowe dla klienta w celu przejrzenia i zatwierdzenia zadania do druku. Po zatwierdzeniu zadanie w ramach XMF Workflow jest automatycznie przekazywane do kolejnego etapu produkcji. 

Do korzystania z XMF Remote Express nie jest wymagany dodatkowy komputer PC 

XMF Remote Express jest rozszerzeniem systemu XMF Workflow. W przeciwieństwie do wielu innych produktów na rynku nie wymaga dodatkowego sprzętu do działania. Można je zainstalować i uruchomić na tym samym sprzęcie co system XMF Workflow, co minimalizuje koszty wdrożenia. 

Gotowość do pracy z klientami w mniej niż jeden dzień

XMF Remote jest przeznaczony dla drukarni, które zarządzają zleceniami dużej bazy klientów. System może zostać zainstalowany i skonfigurowany do pracy w czasie krótszym niż jeden dzień. Łatwość obsługi interfejsu użytkownika oznacza, że możesz natychmiast rozpocząć korzystanie z systemu, aby umożliwić swoim klientom przesyłanie plików PDF i przeglądanie wersji próbnych online. 

Zmniejszenie liczby punktów kontaktu w procesie produkcji

XMF Remote Express znacząco redukuje liczbę kopiowania, otwierania i zapisywania plików PDF w procesie produkcji. Ponieważ pliki PDF są dostarczane bezpośrednio do XMF Workflow, nie ma już potrzeby ich przenoszenia lub kopiowania, ani sprawdzania, czy użyta jest najnowsza wersja pliku. Zmniejszenie liczby punktów kontaktu zmniejsza możliwość popełnienia błędów.