Polska

XMF Workflow

NEW

System XMF Workflow firmy Fujifilm zapewnia kompleksowe zarządzanie produkcją poligraficzną od momentu przesłania pliku i zatwierdzenia zadania aż po ostateczne rozplanowanie arkusza i druk.

Wzorcowa platforma do wszechstronnej produkcji wydruków

System XMF Workflow firmy Fujifilm zapewnia kompleksowe zarządzanie produkcją poligraficzną od momentu przesłania pliku i zatwierdzenia zadania aż po ostateczne rozplanowanie arkusza i wydruk. Jest to potężne i elastyczne centrum produkcyjne, zaprojektowane tak, aby sprostać wymaganiom produkcyjnym drukarni arkuszowych, internetowych i cyfrowych. Jest ono opracowane w oparciu o technologie PDF i JDF, zapewnia bogaty zestaw możliwości w zakresie kontroli przed rozpoczęciem pracy, zarządzania kolorem, impozycji i rastrowania.

Inteligentne Workflow dla wydajnej produkcji 

Produkcja cyfrowa i offsetowa

XMF Workflow zapewnia prawdziwie multimedialne możliwości. Dzięki możliwości przygotowania pliku PDF do druku cyfrowego lub CTP za pomocą jednego kliknięcia myszki, XMF Workflow automatycznie stosuje odpowiednie ustawienia impozycji, zarządzania kolorem i rastrowania, zachowując integralność danych i spójność kolorów. XMF Workflow umożliwia również wysyłanie części arkusza do maszyn cyfrowych w celu wykonania wersji próbnych.

Pomoc dla drukarni w zwiększeniu wartości dodanej dzięki cyfrowym makietom 3D

Dodawanie nowych usług jest kluczem do utrzymania i pozyskiwania biznesu. XMF Workflow umożliwia tworzenie cyfrowych makiet 3D wraz z możliwością obracania wirtualnych stron w przeglądarce, pokazując efekty zastosowania różnych rodzajów papieru, a także pozwala na wysyłanie ich jako samodzielnych materiałów. 
Makiety 3D są tworzone na podstawie renderowanych stron APPE i schematu impozycji produkcyjnej, a zatem są tak dokładnym odwzorowaniem drukowanego produktu, jak to tylko możliwe bez rzeczywistego nakładania farby na papier. 

Podstawowe narzędzie na przyszłość

Ponieważ XMF Workflow bazuje na najnowszej generacji Adobe Mercury Architecture for APPE i wykorzystuje opracowane przez Fujifilm podejście „Pure PDF”, jest on znacznie bardziej efektywny w obsłudze coraz bardziej złożonych plików PDF, które będą tworzone przez obecne i przyszłe aplikacje kreatywne. Uzupełnienie tego wszystkiego stanowi zintegrowana obsługa JDF, a po podłączeniu do systemów MIS uzyskuje się lepszą komunikację między aplikacjami, etapem pre-press, maszyną drukującą i introligatornią w ramach bogatego w informacje środowiska produkcyjnego, zapewniając pełną widoczność postępu prac i kosztów. Takie podejście i skupienie się technologiach podstawowych sprawiają, że XMF Workflow to solidna inwestycja w przyszłość Twojej produkcji poligraficznej.