Polska

Folia do pomiaru ciśnienia

Prescale do wysokiej temperatury LLW

NEW
1. Ciśnienie podgrzewanego docisku

Oczekiwane zastosowania: Płytki drukowane (PCB), akumulatory (PV/FC/Lib) itp.

  • Sprawdzić poziom i rozkład ciśnienia wywieranego przez prasy cieplne
2. Ciśnienie kompresji

Oczekiwane zastosowania: Płytki drukowane (PCB), półprzewodniki, akumulatory (PV/FC/Lib) itp.

  • Sprawdzić poziom i rozkład ciśnienia wywieranego przez wysokotemperaturowe prasy dociskowe
  • Sprawdzić ciśnienie kompresji spowodowane rozszerzaniem się akumulatora podczas procesu ładowania i rozładowywania w warunkach wysokiej temperatury
3. Warunki kontaktu

Oczekiwane zastosowania: Motoryzacja, elektronika itp.