Polska

Folia do pomiaru ciśnienia

Prescale do wysokiej temperatury LLW

NEW

Często zadawane pytania dotyczące Prescale

Pytania przed zakupem

O:

Prescale do wysokiej temperatury nadaje się do stosowania w warunkach wysokiej temperatury, z zalecaną temperaturą ogrzewania od 180 do 220°C, stosowaną po obu stronach. W przypadku regularnego stosowania Prescale w warunkach wysokiej temperatury mogą wystąpić problemy, takie jak wyzwalanie koloru w obszarach niepoddawanych ciśnieniu, odkształcenie podstawy i sklejenie się folii A i C. Prescale do wysokiej temperatury w znaczącym stopniu redukuje te skutki.

O:

Folia A ma grubość 60 ±10 μm, a folia C ma grubość 65 ±10 μm.

O: 

Ten produkt jest sprzedawany w rolkach 270 mm x 6 m i nie można go kupić w arkuszach.

O:

Niestandardowe rozmiary nie są obecnie dostępne.

O:
  • Folie są pokryte środkami chemicznymi, i w związku z tym nie będą działać, jeśli wejdą w kontakt z rozpuszczalnikami, takimi jak woda lub alkohol.
  • Folia Prescale jest zaprojektowana tak, aby nacisk był wywierany bezpośrednio z góry. Nie będzie ona działać przy użyciu innych metod, takich jak pocieranie folii wzdłuż powierzchni, którą ma być zmierzona.
O:

Nie, arkusze nie mogą być używane wielokrotnie.

O: 

Możemy dostarczyć próbki o wymiarach 100 m x 130 mm. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem strony zapytania, aby poprosić o próbkę.

O:

System mapowania rozkładu ciśnienia nie jest obecnie kompatybilny z Prescale do wysokiej temperatury LLW. Planowane są przyszłe prace rozwojowe i gdy tylko informacje staną się dostępne, wydamy oświadczenie dotyczące potwierdzonego wydania.

Jak korzystać z Prescale

O:

Prescale można przycinać nożyczkami. W przypadku cięcia folii A należy zachować ostrożność, aby uniknąć rozerwania mikrokapsułek w sekcji pomiaru ciśnienia. Rozerwane mikrokapsułki mogą powodować nierównomierne zabarwienie podczas pomiaru.

O:

Ciepło przykładane do mikrokapsułek w folii może wpływać na wyzwalanie koloru. Z tego powodu zaleca się umieszczenie folii C w dolnej części, a folii A w górnej części, zgodnie z warunkami oceny Fujifilm.

O:

Ciepło przykładane do mikrokapsułek w folii może wpływać na wyzwalanie koloru. Z tego powodu zalecamy unieruchomienie produktu na miejscu przed zastosowaniem ciśnienia.

O:

Zalecana temperatura wynosi od 180°C do 220°C (ogrzewanie stosowane po obu stronach). Jeśli temperatura jest poniżej zalecanego zakresu, gęstość koloru będzie niższa. Jeśli temperatura jest powyżej zalecanego zakresu, gęstość koloru będzie wyższa. Ponadto temperatury powyżej zalecanego zakresu mogą spowodować odkształcenie podstawy lub odklejenie się powłoki podczas odrywania folii A i C po pomiarze.

O:

Na wyzwolenie koloru w folii wpływa ciepło przykładane do folii. Z tego powodu temperatura podgrzewanej sekcji prasy wpływa na produkt.

O:

Jeśli można wyzwolić kolor, można sprawdzić rozkład ciśnienia w oparciu o gęstość koloru. Jednak zgodność między wartościami gęstości koloru i ciśnienia może różnić się od krzywych na standardowym wykresie.

O:

Dokładność pomiaru poziomu ciśnienia zostanie zmniejszona, gdy produkt będzie używany w warunkach innych niż zalecane. Jednak nadal może być możliwe użycie folii do pomiaru rozkładu ciśnienia. Jeśli temperatura jest poniżej zalecanego zakresu, gęstość koloru będzie niższa. Jeśli temperatura przekracza zalecany zakres, gęstość koloru będzie wyższa, podstawa może się odkształcić, kolor może się pojawić w wyniku ekspozycji na ciepło, a powłoka może oderwać się, gdy folia A i C zostaną oderwane po pomiarze.
Długotrwałe stosowanie ciśnienia spowoduje wzrost gęstości koloru.

O:

Dokładność uzyskanych wartości ciśnienia nie może być zagwarantowana, gdy warunki stosowania ciśnienia różnią się od warunków podanych na standardowym wykresie. W takich przypadkach arkusz powinien być użyty do pomiaru rozkładu ciśnienia. Aby wykorzystać standardowy wykres jako punkt odniesienia, należy stosować warunki pasujące lub podobne do tych opisanych w instrukcji.

O:

Data przydatności do użycia znajduje się na etykiecie na opakowaniu produktu. Nie gwarantujemy jakości produktów Prescale, których termin przydatności do użycia już upłynął. Pamiętaj, aby użyć produktu przed upłynięciem terminu przydatności do użycia. Zalecamy przechowywanie produktu w chłodnym, ciemnym miejscu, aby ograniczyć zmiany w działaniu z upływem czasu.

O:

Kolor traci gęstość i w związku z tym produkt może nie działać normalnie i nie można zagwarantować prawidłowych wyników. Zalecamy zakup nowego produktu Prescale.

O:

Umieść folię A oraz folię C w oryginalnych torebkach, umieść je w opakowaniu i przechowuj w chłodnym, ciemnym miejscu. Przechowywanie produktu w mocno oświetlonym miejscu przez dłuższy czas lub w miejscu narażonym na działanie promieni słonecznych spowoduje odbarwienie tła produktu i zmniejszenie gęstości koloru. Spowoduje to, że wyniki będą różnić się od standardowej efektywności produktu.

Rozwiązywanie problemów

O:

Sprawdź, czy temperatura i ciśnienie mieszczą się w zalecanym zakresie produktu. Niektóre warunki ogrzewania i ciśnienia mogą powodować, że zgodność gęstości kolorów i ciśnienia będzie różnić się od tej przedstawionej na standardowym wykresie.

O: 

Niestety wykres z próbkami kolorów znajduje się tylko w podręczniku użytkownika dostarczonym z produktem. Podręcznik użytkownika nie jest sprzedawany oddzielnie. Prosimy o zakup nowego produktu Prescale.