Polska

Folia do pomiaru rozkładu ciepła

Thermoscale

Struktura i zasada

Cechy

Skala termiczna 200°C

Zakres zmiany koloru zależy od temperatury źródła ciepła i czasu kontaktu. Nawet w tej samej temperaturze, krótszy czas kontaktu daje jaśniejsze kolory z niebieskim odcieniem, a wydłużony czas kontaktu sprawia, że kolory są głębsze z czerwonym odcieniem. Należy pamiętać, że zmiana koloru zależy również od czynników, takich jak rodzaj materiału po przeciwnej stronie (tj. po stronie źródła ciepła), charakterystyka termiczna, ciśnienie styku i przepływ powietrza, dlatego kalibrację należy przeprowadzić w warunkach rzeczywistego użytkowania.

Skala termiczna 100°C

Arkusze Thermoscale zmieniają kolor na czarny, gdy stykają się ze źródłem ciepła. Krótki czas kontaktu daje jasne kolory. Wraz ze wzrostem czasu styku (w tej samej temperaturze), kolory stają się głębsze. Należy pamiętać, że zmiana koloru zależy również od czynników, takich jak rodzaj materiału po przeciwnej stronie (tj. po stronie źródła ciepła), charakterystyka termiczna, ciśnienie styku i przepływ powietrza, dlatego kalibrację należy przeprowadzić w warunkach rzeczywistego użytkowania.

Jak korzystać z Thermoscale