Polska

APERTO™ Lucent Plus

System MRI z magnesem stałym, który poprawił przebieg pracy przy badaniu dzięki nowym rozwiązaniom w zakresie szybkości i automatyzacji.

Zawartość tej strony jest przeznaczona dla lekarzy i innych pracowników służby zdrowia.

Nadostry zawał mózgu

FLAIR

DWI

Mapa ADC

3D-GEIR

Tętniak mózgu

Obraz 3D-TOF VR

Zwężenie wewnętrznej tętnicy szyjnej

Obraz 2D-TOF MIP

Obraz MIP szyi z bramkowaniem tętnem

3D-VASC-ASL (technika bez subtrakcji)

Obraz MRA MIP kończyny górnej z bramkowaniem tętnem
Przerzutowy guz wątroby

T2WI

MRCP brzucha

Obraz MIP z bramkowaniem oddechowym

T1WI

Dynamiczny EOB 2D-RSSG

Torbiel skórzasta prawego jajnika

T1WI

Torbiel skórzasta prawego jajnika

FatSep-T1WI

Rak gruczołu krokowego

T2WI

Skostnienie więzadła podłużnego tylnego

T2WI

Szpiczak mnogi

T2WI

Przepuklina krążka międzykręgowego

T2WI

Neurografia 3D

FatSep-T2*WI

Spondyloliza lędźwiowa

FatSep-T2WI

 T2WI

Obraz wysokiej rozdzielczości

T2WI

Staw barkowy

T1WI RADAR WYŁ.

Staw barkowy

T1WI RADAR WŁ.

Rozmiękanie kości księżycowatej

FatSat-PDWI

ACL po operacji (pozycja zgięta)

T2WI

Częściowe uszkodzenie stożka rotatorów

T2WI

Częściowe uszkodzenie stożka rotatorów

FatSep-T2WI

Złamanie palca

lewy: T2*WI prawy: STIR

Uraz łąkotki

T2*WI

Podejrzenie zapalenia tkanki łącznej, zapalenia kości i szpiku

FatSat-PDWI

Podejrzenie zapalenia tkanki łącznej, zapalenia kości i szpiku

T2WI

Naderwanie obrąbka stawowego

Statyw promieniowy T2*WI