หน้าหลัก

แนวคิดเกี่ยวกับแบรนด์

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิวัฒนาการของโลโก้แบรนด์องค์กรบนเว็บไซต์ FUJIFILM Holdings Corporation

แถลงการณ์ของแบรนด์

ความคิดของเราในสโลแกนขององค์กร "นวัตกรรมอันทรงคุณค่า" และแถลงการณ์ของแบรนด์

ที่ Fujifilm เรากําลังสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง — นั่นคือการสร้างเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ ๆ ที่สร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นผู้คนทุกหนแห่ง
เป้าหมายของเราคือเพิ่มศักยภาพและขยายขอบเขตของธุรกิจและไลฟ์สไตล์ในอนาคต
เราใช้ทัศนคติที่เปิดกว้างและยืดหยุ่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ผสมผสานเทคโนโลยีดั้งเดิมของเราเข้ากับทรัพยากรบุคคล ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีจากทั่วโลก
ด้วยการทํางานร่วมกันอันทรงพลังนี้ เราได้พัฒนาโซลูชั่นใหม่ ๆ อย่างรวดเร็วและคล่องแคล่วเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าทั่วโลกของเรา

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคิดของเราในสโลแกนขององค์กร "นวัตกรรมอันทรงคุณค่า" และแถลงการณ์ของแบรนด์บนเว็บไซต์พิเศษ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง