หน้าหลัก

แนวคิดเกี่ยวกับแบรนด์

แชร์

โลโก้แบรนด์องค์กร

[โลโก้] Fujifilm

เราได้เปิดตัวโลโก้องค์กรใหม่เพื่อส่งเสริมแบรนด์ของ Fujifilm มากยิ่งขึ้นอีก โลโก้ใหม่ของบริษัทนํามาใช้เมื่อ Fujifilm Group ได้เปลี่ยนไปใช้โครงสร้างการจัดการใหม่ในวันที่ 1 ตุลาคม 2006

โลโก้ใหม่นี้แสดงถึงภาพลักษณ์แบรนด์ของบริษัท Fujifilm ที่เรียบง่ายและทรงพลัง ตรงกลางของโลโก้เป็นการออกแบบโดยเน้นนวัตกรรมเพื่อชี้ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อเทคโนโลยีล้ำสมัย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิวัฒนาการของโลโก้แบรนด์องค์กรบนเว็บไซต์ FUJIFILM Holdings Corporation

สโลแกนขององค์กร

[โลโก้] Fujifilm นวัตกรรมอันทรงคุณค่า

เพื่อฉลองวาระครบรอบ 80 ปีของการก่อตั้งบริษัท Fujifilm จึงคิดสโลแกนใหม่ของบริษัทขึ้นมา นั่นคือ “นวัตกรรมอันทรงคุณค่า” ในปี 2014

นอกจากจะเป็นการแสดงความมุ่งมั่นของ Fujifilm ในการสร้างเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และบริการที่เป็นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งให้ความสำคัญไปที่ศักยภาพและการขยายขอบเขตของธุรกิจและวิถีชีวิตในอนาคตแล้ว สโลแกนขององค์กรยังสรุปถึงหัวใจสำคัญที่บริษัทต้องการผสมผสานเทคโนโลยีดั้งเดิมของเราเข้ากับทรัพยากรบุคคล ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีจากทั่วโลกทั้งภายในและภายนอกเพื่อสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้น

แถลงการณ์ของแบรนด์

ความคิดของเราในสโลแกนขององค์กร "นวัตกรรมอันทรงคุณค่า" และแถลงการณ์ของแบรนด์

ที่ Fujifilm เรากําลังสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง — นั่นคือการสร้างเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ ๆ ที่สร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นผู้คนทุกหนแห่ง
เป้าหมายของเราคือเพิ่มศักยภาพและขยายขอบเขตของธุรกิจและไลฟ์สไตล์ในอนาคต
เราใช้ทัศนคติที่เปิดกว้างและยืดหยุ่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ผสมผสานเทคโนโลยีดั้งเดิมของเราเข้ากับทรัพยากรบุคคล ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีจากทั่วโลก
ด้วยการทํางานร่วมกันอันทรงพลังนี้ เราได้พัฒนาโซลูชั่นใหม่ ๆ อย่างรวดเร็วและคล่องแคล่วเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าทั่วโลกของเรา

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคิดของเราในสโลแกนขององค์กร "นวัตกรรมอันทรงคุณค่า" และแถลงการณ์ของแบรนด์บนเว็บไซต์พิเศษ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง