หน้าหลัก

กลุ่มผลิตภัณฑ์

Fujifilm มีบทบาทในธุรกิจต่างๆ ที่หลากหลายในสามกลุ่มธุรกิจคือ การดูแลสุขภาพ วัสดุ และการถ่ายภาพ โดยอาศัยความเชี่ยวชาญที่เราได้สั่งสมมาจากธุรกิจฟิล์มถ่ายรูป เป้าหมายของเราคือการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่า และช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้คน ตลอดจนความก้าวหน้าเพื่อสังคม

ในฐานะบริษัทด้านการดูแลสุขภาพโดยรวม เราได้พัฒนาธุรกิจที่หลากหลายในสามส่วนคือ "การป้องกัน", "การวินิจฉัย" และ "การดูแลรักษา" เรามีส่วนส่งเสริมสุขภาพของผู้คนทั่วโลก โดยการตอบสนองต่อความต้องการทางการแพทย์ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข การตรวจวินิจฉัยโรคในระยะแรกเริ่ม และการสนับสนุนด้านการพัฒนาและการผลิตวัคซีนและเวชภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่

[รูปภาพ] การดูแลสุขภาพ
การดูแลสุขภาพ

ในด้านวัสดุ เราดำเนินการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ส่งเสริมการรีไซเคิลทรัพยากรและการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยปรับปรุงประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมและส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในสังคม

[รูปภาพ] วัสดุขั้นสูง
วัสดุขั้นสูง
[รูปภาพ] ระบบกราฟิกและอิงค์เจ็ท
ระบบกราฟิกและอิงค์เจ็ท

ในด้านการถ่ายภาพ เราเสนอรูปแบบต่างๆ ในการเก็บรักษาความทรงจําและเหตุการณ์สำคัญผ่านฟิล์มและภาพถ่าย และมีส่วนช่วยเสริมสร้างความมีชีวิตชีวาและสานความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ให้แนบแน่นยิ่งขึ้น

[รูปภาพ] อุปกรณ์ออปติคัลและการถ่ายภาพอิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ออปติคัลและการถ่ายภาพอิเล็กทรอนิกส์