หน้าหลัก

ความมุ่งมั่นของ Fujifilm Group

วัตถุประสงค์ของ Fujifilm Group

เพิ่มรอยยิ้มให้กับโลกของเรา

เราได้รวมเอาแนวคิดที่หลากหลาย ความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์
และเหล่าผู้คนที่ยอดเยี่ยมเข้าไว้ด้วยกันเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้

แถลงการณ์เกี่ยวกับจุดประสงค์ของ Fujifilm Group สะท้อนให้เห็นถึงหน้าที่ของเราเพื่อโลกใบนี้ ตลอด 90 ปีที่ผ่านมา Fujifilm Group ได้สร้างรอยยิ้มให้กับผู้คนทั่วโลก และเราจะเดินหน้าสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีให้แก่ผู้คนด้วยนวัตกรรมทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายของเรา ด้วยการยึดเอาจุดประสงค์ใหม่ของทางกลุ่มบริษัทเป็นเครื่องนำทางและแรงปรารถนา เราจะเพิ่มจำนวนรอยยิ้มให้กับโลกใบนี้​

สโลแกนขององค์กร

Value from Innovation

กฎบัตรของ Fujifilm Group สําหรับพฤติกรรมและหลักจรรยาบรรณขององค์กร

เราดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของเราด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่ "เปิดกว้าง ยุติธรรม และชัดเจน"