หน้าหลัก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ | การถ่ายภาพ

การถ่ายภาพ

Fujifilm ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1934 โดยมีวัตถุประสงค์ในการทําให้ภาพยนตร์เป็นอุตสาหกรรมแห่งแรกของญี่ปุ่น และขณะนี้เราจัดการทุกอย่างตั้งแต่อินพุตไปจนถึงเอาต์พุต ให้บริการฟิล์มสี กล้องถ่ายภาพสําเร็จรูป ระบบล้างฟิล์มและระบบพิมพ์ภาพ กระดาษสี และบริการพิมพ์ภาพถ่าย ในฐานะบริษัทชั้นนําด้านการถ่ายภาพ เราจะยังคงใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและให้บริการที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ในขณะเดียวกันก็ช่วยในเรื่องความก้าวหน้าของวัฒนธรรมการถ่ายภาพด้วย

[รูปภาพ]instax mini LiPlay

instax mini LiPlay

Year Album

ผลิตภัณฑ์และบริการหลัก

  • ระบบภาพถ่ายอินสแตนท์ (instax)
  • วัสดุการพิมพ์ภาพถ่าย (กระดาษภาพถ่ายและสารเคมีสําหรับการพิมพ์สี กระดาษอิงค์เจ็ทและหมึก กระดาษความร้อนและริบบิ้น)
  • อุปกรณ์เครื่องพิมพ์ (Minilabs เครื่องพิมพ์ภาพถ่ายความร้อน)
  • บริการห้องปฏิบัติการและการพิมพ์ภาพถ่าย (บริการการพิมพ์เพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น โฟโต้บุ๊ค บริการพิมพ์ภาพถ่าย)
  • วัสดุสำหรับถ่ายภาพแบบไวต่อแสง (ฟิล์มสี ฟิล์มสไลด์ QuickSnap)