หน้าหลัก

แม่พิมพ์ CTP

ฟูจิฟิล์มมีชื่อเสียงในเรื่องคุณภาพของแม่พิมพ์และมีแม่พิมพ์หลากหลายรุ่นตามการใช้งาน เช่น แม่พิมพ์ CTP, แม่พิมพ์สำหรับหนังสือพิมพ์, แม่พิมพ์ที่ใช้น้ำยาเคมีน้อยหรือแม่พิมพ์ไม่ใช้น้ำยาเคมี จุดเด่นของเราคือน้ำยาเคมีเป็นน้ำ(water based)จะช่วยให้แม่พิมพ์และเครื่องล้างแม่พิมพ์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

แม่พิมพ์รุ่นต่างๆ