หน้าหลัก

แม่พิมพ์สำหรับหนังสือพิมพ์

NEW

พรีเพรสและสภาวะการพิมพ์ที่เกียวข้องกับการผลิตหนังสือพิมพ์เป็นกุญแจสำคัญในการออกแบบและพัฒนาแม่พิมพ์หนังสือพิมพ์ของเรา

ฟูจิฟิล์ม แตกต่างจากผู้ผลิตม่พิมพ์รายอื่นๆ ที่มีแม่พิมพ์สำหรับงานพิมพ์คอมเมอร์เชี่ยลจนไปถึงหนังสือพิมพ์ แต่ฟูจิฟล์ม ยังออกแบบแม่พิมพ์ให้ผลิตงานพิมพ์หนังสือพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด 

Fujifilm LP-NNV

แม่พิมพ์นี้พัฒนาขึ้นมาเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์ในอนาคต งานก่อนพิมพ์(Pre-press)และสภาวะการพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหนังสือพิมพ์เป็นกุญแจสำคัญในการออกแบบและพัฒนาแม่พิมพ์ LP-NNV

ขอบเขตการทำงานที่กว้าง

แม่พิมพ์ LP-NNV มีอิมัลชั่นใหม่ที่มีขอบเขตการทำงานและการสร้างภาพที่กว้าง จึงให้ผลลัพธ์งานพิมพ์ที่สามารถพิมพ์ซ้ำและไว้วางใจได้

จากผู้นําด้านเทคโนโลยีไวโอเลต 

เทคโนโลยีโฟโตโพลิเมอร์ไวโอเลตของฟูจิฟิล์มที่เปิดตัวครั้งแรกที่งาน Ipex 2002 นําเสนอเรื่องคุณภาพและการทุนของเจ้าของกิจการที่มีประสิทธิภาพ จนในตอนนี้บริษัทด้านสิ่งพิมพ์หลายแห่งทั่วโลกมีการใช้งานอย่างแพร่หลายเป็นผลสำเร็จ แม่พิมพ์ LP-NNV เป็นวิวัฒนาการล่าสุอของเทคโนโลยีนี้ ที่มาจากกความเชี่ยวชาญในการทำเรื่องวิจัยและพัฒนา(R&D) และการผลิตแม่พิมพ์โฟโตโพลีเมอร์ไวโอเลตมาหลายปี

ประสิทธิภาพการพิมพ์ที่เชื่อถือได้

แม่พิมพ์ LP-NNV แบบใหม่นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการที่เร่งรีบของการพิมพ์ในอนาคต แม่พิมพ์ CTP ส่วนใหญ่ บริเวณภาพจะมีความคมชัดเพิ่มขึ้นหรือมีขนาดลดขนาดในระหว่างการพิมพ์เนื่องจากสภาวะการพิมพ์ที่รุนแรง แม่พิมพ์ LP-NNV มีคุณสมบัติในการป้องกันการทำให้ภาพคมชัดเพิ่มขึ้นทําให้งานพิมพ์ยังคงความสม่ำเสมอในระหว่างการพิมพ์

ระบบการทํางานที่สะอาด 

แม่พิมพ์ LP-NNV รุ่นใหม่ใช้งานร่วมกับน้ำยาเคมีที่มีอยู่ในตลาดได้ สามารถให้ความสะอาด, ลดการซ่อมบํารุงและการดูแล นอกจากนี้แม่พิมพ์ยังใช้น้ำยาเสริมในปริมาณต่ำอีกด้วย

Fujifilm HD LH-NN2

แม่พิมพ์โฟโตโพลีเมอร์ความเร็วสูง LH-NN2 สําหรับตัวขึ้นเพลตเลเซอร์เทอร์มัลโดยเฉพาะ

คุณลักษณะ

  • การทํางานเชิงลบ
  • ความไวที่ออกแบบมาสําหรับการใช้เทอร์มัล PPH ที่มีปริมาณงานสูง
  • รอบการล้างฟิลม์ที่ยาวนานและสะอาด
  • ชั้นภาพที่ทนทานสําหรับระยะเวลาการทำงานที่เพิ่มขึ้น