หน้าหลัก

แม่พิมพ์ไวโอเลต

NEW

แม่พิมพ์ CTP ไวโอเลต ทำงานแบบเนกาทีฟสําหรับการใช้งานการพิมพ์งานคอมเมอร์เชี่ยลที่มียอดพิมพ์ปานกลางถึงแบบยอดพิมพ์ยาวนานที่สามารถใช้กับหมึกยูวี UV (ไม่ได้อบ) ได้ และเหมาะสําหรับงานสกรีน FM 20 ไมครอนที่มีคุณภาพสูง

Brillia LP-NV

น้ำยาล้างแม่พิมพ์

LP-DZ

อายุของน้ำยาล้างแม่พิมพ์

สูงสุด 8 สัปดาห์ หรือ 3,000 ม2

ความหนาของแม่พิมพ์

0.15, 0.20 และ 0.30 มม.

ประเภทของเลเซอร

Violet LD 405 นาโนเมตร

กาวกัม

FN-6CWE

น้ำยาเสริม

LP-DRC

การเก็บรายละเอียด

200 lpi(1-99%) และสกรีน FM 20 ไมครอน

ยอดพิมพ์(เมื่ออบแม่พิมพ์)

สูงสุด 500,000

ยอดพิมพ์(เมื่อไมได้อบแม่พิมพ์)

สูงสุด 250,000

แสงนิรภัย

สีเหลือง (G30 หรือ FV30)

ความไวแสง

0.05 - 0.1 mJ/ซม.2

ใช้งานกับหมึกยูวี เมื่ออบแม่พิมพ์

ดี

ใช้งานกับหมึกยูวี เมื่อไม่อบแม่พิมพ์

พิมพ์ได้สูงสุด 100,000