หน้าหลัก

IX-Film

NEW

ฟิล์มเอ็กซ์เรย์อุตสาหกรรมสําหรับการประยุกต์ใช้การทดสอบแบบไม่ทําลาย

โบรชัวร์

  • * การจําแนกประเภทตามที่ทำให้เกิดภาพด้วยสภาพการแปรรูปที่แนะนําของ Fujifilm