หน้าหลัก

IX-Film

NEW

ฟิล์มเอ็กซ์เรย์อุตสาหกรรมสําหรับการประยุกต์ใช้การทดสอบแบบไม่ทําลาย

เครื่องคํานวณการฉายรังสี FUJIFILM

เครื่องคํานวณการฉายรังสี FUJIFILM นี้จะระบุเวลาการฉายรังสีโดยประมาณสําหรับฟิล์ม IX ของเรา โปรดเลือกแหล่งรังสีของคุณด้วยปุ่มด้านล่าง (เอ็กซเรย์หรือ Ir192 เพื่อดูการอ้างอิงของเงื่อนไขการฉายรังสีสําหรับการตรวจสอบของคุณ