หน้าหลัก
[ภาพ] ไส้กรองไมโครฟิลเตอร์ 3 หลอด ตั้งตรง 1 หลอด และวางนอน 2 หลอด

ไส้กรอง Fujifilm (ไมโครฟิลเตอร์)

โครงสร้างแผ่นเยื่อที่อสมมาตรแบบดั้งเดิมของเราช่วยให้คุณได้รับอัตราการไหลที่สูง ประสิทธิภาพการดักจับที่เชื่อถือได้ และอายุการใช้งานที่ยาวนาน