หน้าหลัก
[ภาพ] ไส้กรองไมโครฟิลเตอร์ 3 หลอด ตั้งตรง 1 หลอด และวางนอน 2 หลอด

ไส้กรอง Fujifilm (ไมโครฟิลเตอร์)

โครงสร้างแผ่นเยื่อที่อสมมาตรแบบดั้งเดิมของเราช่วยให้คุณได้รับอัตราการไหลที่สูง ประสิทธิภาพการดักจับที่เชื่อถือได้ และอายุการใช้งานที่ยาวนาน

ไมโครฟิลเตรชัน เป็นกระบวนการกรองประเภทหนึ่งที่ใช้ไส้กรองแผ่นเยื่อที่มีขนาดรูที่แตกต่างกันตั้งแต่ 0.1 ไมโครเมตรถึง 10 ไมโครเมตร ดักจับอนุภาคขนาดเล็กหรือจุลินทรีย์ 

Fujifilm และ "เทคโนโลยีการกรอง" อาจฟังดูไม่เกี่ยวข้องกันเท่าไร แต่การวิจัยของ Fujifilm ในด้านเทคโนโลยีการกรองสามารถสืบย้อนกลับไปได้ถึงเกือบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาแล้ว Fujifilm มีแนวคิดในการสร้างรูซึ่งมีขนาดเล็กมากในฟิล์มเพื่อให้วัสดุฟิล์มมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีฟิล์มภาพถ่าย ด้วยวิธีการเช่นนี้ ผ่านการลองผิดลองถูกจึงสำเร็จออกมาเป็น "AstroPore" ซึ่งเป็นไมโครฟิลเตอร์ที่มีรูพรุนขนาดไมโครจํานวนมาก AstroPore มีการผลิตต่อเนื่องมานานกว่า 40 ปี โดยมีการปรับปรุงเป็นระยะ ๆ นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 1969 คุณภาพที่เหนือกว่าของมันได้รับการยอมรับอย่างสูงจากลูกค้าจํานวนมาก ซึ่งเป็นการสนับสนุนการเติบโตของ Fujifilm อย่างมั่นคงจนถึงทุกวันนี้

ตอนนี้เรามาดูคุณสมบัติของไมโครฟิลเตอร์กัน โดยทั่วไป ไมโครฟิลเตอร์สามารถจําแนกได้เป็นสองประเภทขึ้นอยู่กับกลไกและโครงสร้างการดักจับ

1. ประเภทนอมินัล (การกรอง)
2. ประเภทสัมบูรณ์ (การกรอง)
 

"ประเภทนอมินัล" มีโครงสร้างที่ซึ่งเส้นใยพันกันแบบสุ่ม ในทางกลับกัน "ประเภทสัมบูรณ์" โดยทั่วไปมีรูพรุนขนาดไมโครจํานวนมากภายในฟิล์มเรซินสังเคราะห์หรือแผ่นเยื่อซึ่งทําให้อนุภาคที่ขนาดใหญ่กว่าขนาดที่กําหนดถูกดักจับไว้

ปัจจุบัน ไมโครฟิลเตอร์ของเราได้นำไปใช้ที่โรงงานผลิตในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย รายการด้านล่างเป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อยของวิธีการใช้งาน...

  • การกําจัด ยีสต์และแบคทีเรียจากกระบวนการหมัก (เบียร์ ไวน์ และสาเกญี่ปุ่น)
  • การกําจัด สิ่งมีชีวิตที่เป็นอันตรายใด ๆ ในน้ำบรรจุขวด
  • การกําจัด สารปนเปื้อนจากน้ำยาทําความสะอาดที่ใช้ในกระบวนการชะล้างสําหรับแผงผลึกเหลวและอุปกรณ์กึ่งตัวนำ 

โครงสร้างอสมมาตรแบบดั้งเดิม

[ภาพ] โครงสร้างไส้กรองแผ่นเยื่อ PSE ซึ่งขนาดรูพรุนค่อย ๆ ลดลงจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง

โครงสร้างแผ่นเยื่อ PSE

ไส้กรองแผ่นเยื่อของเรามีคุณลักษณะเฉพาะที่โครงสร้างเป็นแบบอสมมาตรกัน เส้นผ่านศูนย์กลางของรูพรุนในฟิล์มค่อนข้างใหญ่บนด้านช่องเข้า แต่ค่อย ๆ เล็กเมื่อผ่านไปยังด้านช่องออก (ดู "โครงสร้างแผ่นเยื่อ PSE" ทางด้านขวา) อนุภาคขนาดหยาบจะถูกดักจับไว้ใกล้กับด้านช่องเข้าก่อน ในขณะที่อนุภาคที่ละเอียดขึ้นถูกดักจับด้วยรูพรุนที่ละเอียดขึ้นซึ่งอยู่ด้านในไปยังด้านช่องออกของแผ่นเยื่อ ภาพทางด้านขวาแสดงส่วนตัดขวางของแผ่นเยื่อ วัสดุที่ถูกกรองจะไหลจากด้านบน (ด้านช่องเข้า) ไปยังด้านล่าง (ด้านช่องออก) อย่างที่คุณเห็น ขนาดรูพรุนจะค่อย ๆ เล็กลงเมื่อผ่านไปยังด้านช่องออก

เนื่องจากโครงสร้างที่อสมมาตรนี้ คุณจะเห็นความแตกต่างในด้านความหนาของชั้นที่หนาแน่น ในแผ่นเยื่อสมมาตรแบบปกติ ขนาดรูพรุนจะยังคงเท่าเดิมตลอดทั้งแผ่นเยื่อ ซึ่งเป็นโครงสร้างที่สามารถมองเห็นได้ในไส้กรองของคู่แข่งรายอื่น ในทางกลับกัน ไส้กรองของ Fujifilm มีรูพรุนหลายขนาดที่ขนาดค่อย ๆ เล็กลงเมื่อผ่านไปยังด้านช่องออก ด้วยเหตุนี้ ไส้กรอง Fujifilm จึงสามารถทําให้ชั้นที่หนาแน่นบางได้ แต่ยังคงรักษาคุณภาพการกรองได้เท่าเดิม

โครงสร้างที่อสมมาตรของไมโครฟิลเตอร์ Fujifilm AstroPore
[ภาพ] แผ่นเยื่อไมโครฟิลเตอร์ FUJIFILM AstroPore ที่มีอัตราการไหลที่ดีเมื่อเทียบกับแผ่นเยื่ออื่น ๆ ที่มีอัตราการไหลน้อยกว่า

ไส้กรอง Fujifilm ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และได้รับการยอมรับอย่างสูงสําหรับจุดแข็งทั้งสามข้อนี้

(1)อายุการใช้งานที่เพิ่มขึ้น

[ภาพ] การดักจับสารผสมน้ำยางในโครงสร้างแผ่นเยื่อ FUJIFILM PES เทียบกับแผ่นเยื่ออื่น ๆ ซึ่งเกิดการอุดตันบนพื้นผิว

*สารผสมของน้ำยางแบบยูนิฟอร์มของ Dow Chemical ในปริมาณ 0.232, 0.804 และ 2.9 μm

ไส้กรองแบบดั้งเดิมจะมีขนาดรูพรุนแบบเดียวทั่วทั้งแผ่นเยื่อ ดังนั้นจึงมีการกรองที่เข้มข้นทางด้านช่องเข้า อย่างไรก็ตาม แผ่นเยื่อของเราใช้ประโยชน์จากตัวไส้กรองทั้งหมด โดยอนุภาคขนาดหยาบจะถูกดักจับก่อน และอนุภาคที่ละเอียดกว่าจะถูกดักจับในส่วนที่ลึกกว่า ไส้กรองของเราใช้ประโยชน์จากโครงสร้างที่อสมมาตรกันทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น (ดู "การดักจับสารผสมน้ำยาง" ด้านล่าง)

(2)การสูญเสียแรงดันเริ่มต้นต่ำพร้อมอัตราการไหลสูง

ลองนึกภาพนาฬิกาทรายที่ส่วนหลอดแก้วด้านล่างโดนตัดตรงส่วนกลาง รูพรุนที่ใหญ่กว่าบนด้านช่องเข้าทําให้แน่ใจว่ามีการสูญเสียแรงดันเริ่มต้นต่ำ ขนาดรูพรุนค่อย ๆ ลดลง อย่างไรก็ตาม ขนาดจะใหญ่ขึ้นอีกครั้งที่ด้านช่องออก นอกจากนี้ ชั้นที่หนาแน่นที่มักเกิดการสูญเสียความดันจะมีขนาดบางเมื่อเทียบกับแผ่นเยื่ออื่น ๆ คุณสมบัติทั้งสองนี้ทําให้ มีการสูญเสียแรงดันเริ่มต้นต่ำและมีอัตราการไหลสูง

(3)ประสิทธิภาพการดักจับที่เชื่อถือได้

เส้นผ่านศูนย์กลางของรูพรุนอาจมีขนาดเล็กพอ ๆ กับ 0.03 μm ขึ้นอยู่กับเกรดของผลิตภัณฑ์ เส้นโค้งการกระจายขนาดรูพรุนที่คมชัด (ดูกราฟด้านล่าง) รับประกันว่าสามารถกําจัดอนุภาคขนาดเล็กและจุลินทรีย์ได้อย่างไว้วางใจได้

การกระจายขนาดของรูพรุน
[ภาพ] กราฟการกระจายตามขนาดของแผ่นเยื่อที่มีรูพรุนขนาด 0.1 μm และ 0.2 μm