หน้าหลัก
[ภาพ] คาร์ทริดจ์ไมโครฟิลเตอร์สามคาร์ทริดจ์ ตั้งตรง 1 อัน และวางนอน 2 อัน

ไมโครฟิลเตอร์

ประเภทคาร์ทริดจ์

ประเภทคาร์ทริดจ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ตั้งแต่อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มไปจนถึงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

โครงสร้างแผ่นเยื่อที่อสมมาตรซึ่งตอบสนองความต้องการในการกรองทางอุตสาหกรรมของคุณ AstroPore ของ Fujifilm ให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าในการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยประสิทธิภาพการดักจับที่สูง กําจัดอนุภาคหรือจุลินทรีย์ใด ๆ ในสายการผลิต คาร์ทริดจ์ไส้กรองแผ่นเยื่อของเราตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ตั้งแต่อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มไปจนถึงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

คาร์ทริดจ์ไส้กรองของเราใช้ในกระบวนการกรองในโรงเบียร์ เพื่อให้คุณได้เพลิดเพลินกับการดื่มเบียร์

[ภาพ] เบียร์กําลังเทลงในแก้วไพนต์

ในบรรดาการใช้งานที่หลากหลาย หนึ่งในการใช้งานหลักของไส้กรองไมโครฟิลเตอร์ของ Fujifilm คือการนำไปใช้สนับสนุนการผลิตเบียร์ในญี่ปุ่น ในสมัยโบราณ มีการใช้ความร้อนเพื่อป้องกันไม่ให้เบียร์คุณภาพเสื่อมลงอันเนื่องมาจากยีสต์ที่ยังมีชีวิตอยู่ อย่างไรก็ตาม ในทศวรรษที่ 1960 โรงเบียร์ได้เริ่มนําไมโครฟิลเตอร์มาใช้ในกระบวนการกรองเบียร์ วิวัฒนาการในเทคโนโลยีการกรองนี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการผลิตเบียร์ ช่วยให้โรงเบียร์สามารถกําจัดยีสต์ออกได้โดยการกรองแทนการใช้ความร้อน ส่งผลให้เกิด "เบียร์สด" ขึ้นมา ตั้งแต่นั้นมา ในขณะที่เบียร์สดกลายเป็นที่นิยม พร้อม ๆ กับไมโครฟิลเตอร์ก็ได้กลายเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยในฐานะหนึ่งในไอเท็มสําคัญสําหรับการบ่มเบียร์สด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไมโครฟิลเตอร์ของ Fujifilm ได้รับการยอมรับอย่างสูงในเรื่องคุณภาพ โดยผู้ผลิตเบียร์รายใหญ่ในญี่ปุ่นได้นํามาใช้ ทำให้มีส่วนแบ่งการตลาดระดับชั้นนําในปัจจุบัน ดังนั้น ในแง่หนึ่งไมโครฟิลเตอร์จึงเป็นประตูป้องกันขั้นสุดท้ายที่ปกป้องความปลอดภัยและรสชาติที่ดีของเบียร์สดญี่ปุ่น

เราสนับสนุนบริษัทเบียร์รายใหญ่ ๆ รวมถึงโรงคราฟต์เบียร์ในท้องถิ่นเพื่อรักษารสชาติเบียร์ให้คงที่

เรามีคาร์ทริดจ์ไส้กรอง 2 ประเภท ได้แก่ ไส้กรองขั้นสุดท้าย และไส้กรองขั้นต้น
ไส้กรองขั้นสุดท้ายซึ่งกําจัดแบคทีเรียและยีสต์ และไส้กรองขั้นต้นซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของไส้กรองขั้นสุดท้ายนั้นอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา

กระบวนการผลิตเบียร์

[ภาพ] ขั้นตอนของกระบวนการกลั่นเบียร์โดยใช้คาร์ทริดจ์ PPE (ไส้กรองขั้นต้น) และคาร์ทริดจ์ PSK (ไส้กรองขั้นสุดท้าย)

ไส้กรองที่แนะนํา

[ภาพ] คาร์ทริดจ์ PSE สามคาร์ทริดจ์ ตั้งตรง 1 หลอด และวางนอน 2 หลอด

คาร์ทริดจ์ PSK (ไส้กรองขั้นสุดท้าย)

คาร์ทริดจ์ไส้กรองชนิดเฉพาะ ซึ่งมีการปรับการกระจายขนาดของรูพรุนสําหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เช่น โรงเบียร์และโรงบ่มไวน์

[ภาพ] คาร์ทริดจ์ PPE ห้าคาร์ทริดจ์วางเป็นรูปพัดลม

คาร์ทริดจ์ PPE (ไส้กรองขั้นต้น)

ไส้กรองนอมินัลประเภทมาตรฐานทําจากเส้นใยโพลีโพรพิลีนสังเคราะห์

ไส้กรองคาร์ทริดจ์ของเราช่วยกรองน้ำที่คุณดื่มในชีวิตประจำวันจากน้ำดื่มบรรจุขวด ซึ่งจําเป็นเพื่อให้ร่างกายได้รับน้ำเพียงพอไปตลอดทั้งปี

[ภาพ] ขวดน้ำอยู่ด้านข้างถัดจากแก้วใสที่บรรจุน้ำไว้ครึ่งแก้ว

มีการใช้คาร์ทริดจ์ไส้กรองแผ่นเยื่อของเราในสายการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด ซึ่งให้น้ำสะอาดและปลอดภัยแก่ผู้บริโภคเพื่อใช้ในชีวิตประจําวัน น้ำดื่มบรรจุขวดยังเป็นแหล่งน้ำฉุกเฉินที่สําคัญในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือเมื่อมีการตัดการจ่ายน้ำหรือน้ำมีสารปนเปื้อน เนื่องจากคนจํานวนมากใช้น้ำบริโภค กระบวนการกรองจึงมีบทบาทสําคัญในการกําจัดสิ่งมีชีวิตที่เป็นอันตรายหรือสารปนเปื้อนใด ๆ ออก บริษัทเครื่องดื่มรายใหญ่ บริษัทบรรจุขวด และแม้แต่ผู้ผลิตบรรจุขวดน้ำในท้องถิ่นเลือกและไว้วางใจไส้กรองประสิทธิภาพสูงของเรา  

เรายังมีคาร์ทริดจ์ไส้กรองอากาศแผ่นเยื่อ (หรือที่รู้จักกันในชื่อคาร์ทริดจ์ FLF) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา ซึ่งใช้กรองช่องระบายอากาศ จ่ายอากาศปลอดเชื้อในถังเก็บ 

กระบวนการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด

[ภาพ] ขั้นตอนการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดโดยใช้คาร์ทริดจ์ FLF (ไส้กรองช่องระบายอากาศ), คาร์ทริดจ์ PPE (ไส้กรองขั้นต้น) และคาร์ทริดจ์ PSK (ไส้กรองขั้นสุดท้าย)

ไส้กรองที่แนะนํา

[ภาพ] คาร์ทริดจ์ PSE สามคาร์ทริดจ์ ตั้งตรง 1 หลอด และวางนอน 2 หลอด

คาร์ทริดจ์ PSE (ไส้กรองขั้นสุดท้าย)

ประเภทมาตรฐานที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายในพื้นที่กว้าง

[ภาพ] คาร์ทริดจ์ PPE ห้าคาร์ทริดจ์วางเป็นรูปพัดลม

คาร์ทริดจ์ PPE (ไส้กรองขั้นต้น)

ไส้กรองนอมินัลประเภทมาตรฐานทําจากเส้นใยโพลีโพรพิลีนสังเคราะห์

[ภาพ] คาร์ทริดจ์ FLF สองคาร์ทริดจ์วางติดกัน อันหนึ่งวางตั้งขึ้นและอีกอันหนึ่งวางนอน

คาร์ทริดจ์ FLF (ไส้กรองช่องระบายอากาศ)

ประเภทแผ่นเยื่อ PTFE ชนิดไม่ชอบน้ำ เหมาะสําหรับช่องระบายอากาศ

ไมโครฟิลเตอร์ของเราให้กําเนิดวิธีการผลิตสาเกที่มีประสิทธิภาพแบบใหม่ 

[ภาพ] สาเกในภาชนะไม้สี่เหลี่ยม และจอกแก้วสาเก

การผลิตสาเกนั้นคล้ายกับการผลิตเบียร์หรือไวน์ แต่ก็มีความซับซ้อนมากกว่า กากสาเก ซึ่งเป็นสสารที่ผลิตขึ้นหลังจากการหมักซึ่งจําเป็นต้องกําจัดออกเพื่อควบคุมไม่ให้สีและรสชาติเปลี่ยนแปลง ในสมัยโบราณ มีการใช้ผ้าและถ่านที่ใช้เป็นสารออกฤทธิ์เพื่อกําจัดกากสาเก ด้วยการพัฒนาการกรองในปัจจุบัน จึงสามารถใช้ไส้กรองแผ่นเยื่อแทนได้แล้ว ด้วยประสิทธิภาพการดักจับที่ไว้วางใจได้และความคงที่ในด้านคุณภาพของเรา ทำให้มีการใช้คาร์ทริดจ์ไส้กรองแผ่นเยื่อของเราในบริษัทผู้ผลิตสาเกต่าง ๆ กันจำนวนมากตั้งแต่โรงหมักสาเกรายใหญ่ไปจนถึงโรงหมักในท้องถิ่น ไส้กรองของเรายังช่วยให้มั่นใจได้ว่าสามารถกําจัด "แบคทีเรียฮิโอจิ" ซึ่งเป็นแบคทีเรียกรดแลกติคชนิดหนึ่งที่ทําลายสาเก

[ภาพ] ขั้นตอนกระบวนการทําสาเกญี่ปุ่นโดยใช้ไส้กรองแผ่นเยื่อ

ไส้กรองที่แนะนํา

[ภาพ] คาร์ทริดจ์ PSE สามคาร์ทริดจ์ ตั้งตรง 1 หลอด และวางนอน 2 หลอด

คาร์ทริดจ์ PSE (ไส้กรองขั้นสุดท้าย)

ประเภทมาตรฐานที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายในพื้นที่กว้าง

[ภาพ] คาร์ทริดจ์ PPE ห้าคาร์ทริดจ์วางเป็นรูปพัดลม

คาร์ทริดจ์ PPE (ไส้กรองขั้นต้น)

ไส้กรองนอมินัลประเภทมาตรฐานทําจากเส้นใยโพลีโพรพิลีนสังเคราะห์

หลาย ๆ คนชื่นชอบกระบวนการเปลี่ยนแปลงของไวน์ และปล่อยให้ไวน์มีอายุได้ที่จนถึงเวลาที่เหมาะสม ไส้กรองแผ่นเยื่อช่วยรับประกันความเสถียรของจุลินทรีย์และคุณภาพของไวน์ในระหว่างการบ่ม

[ภาพ] ไวน์สองแก้ว ไวน์แดงหนึ่งแก้วและไวน์ขาวหนึ่งแก้ว ด้านหน้าพื้นหลังสีเหลืองอําพันหม่น

ไวน์เป็นเครื่องดื่มที่ดื่มกันทั่วโลก แต่ละชนิดมีรสชาติแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยหลายอย่างที่มีอิทธิพลต่อรสชาติ ซึ่งแตกต่างกันไปตามสภาพอากาศจนถึงภูมิลำเนา การกรองด้วยแผ่นเยื่อเป็นกระบวนการที่ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดจนกว่าจะจัดจำหน่ายไปยังผู้บริโภค ไวน์ผ่านการกรองก่อนบรรจุขวดเพื่อให้สามารถบรรจุได้ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดเชื้อ การเติบโตของแบคทีเรียสามารถทำลายรสชาติที่ละเอียดอ่อนหรือแม้แต่สีของไวน์ได้ เราจัดเตรียมไส้กรองแผ่นเยื่อที่ช่วยรับประกันความเสถียรของจุลินทรีย์และคุณภาพของไวน์

[ภาพ] ขั้นตอนกระบวนการผลิตไวน์โดยใช้ไส้กรองแผ่นเยื่อ

ไส้กรองที่แนะนํา

[ภาพ] คาร์ทริดจ์ PSE สามคาร์ทริดจ์ ตั้งตรง 1 หลอด และวางนอน 2 หลอด

คาร์ทริดจ์ PSE (ไส้กรองขั้นสุดท้าย)

ประเภทมาตรฐานที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายในพื้นที่กว้าง

[ภาพ] คาร์ทริดจ์ PPE ห้าคาร์ทริดจ์วางเป็นรูปพัดลม

คาร์ทริดจ์ PPE (ไส้กรองก่อนหน้า)

ไส้กรองนอมินัลประเภทมาตรฐานทําจากเส้นใยโพลีโพรพิลีนสังเคราะห์

ไส้กรองช่องระบายอากาศของเราช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณจะรักษาอากาศในถังเก็บและท่อให้สะอาดเพื่อป้องกันไม่ให้นมและผลิตภัณฑ์จากนมอื่น ๆ เสื่อมคุณภาพ

[ภาพ] กําลังรินนมลงในแก้วใส

มีการใช้ไส้กรองช่องระบายอากาศของ Fujifilm ในกระบวนการผลิตนมและโยเกิร์ตที่เรียงรายอยู่บนโต๊ะ รับประทานอาหารของคุณทุกเช้า มีการไหลของอากาศในถังเก็บนมอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาให้ภายในถังมีแรงดันเท่ากัน อากาศนี้จําเป็นต้องผ่านการฆ่าเชื้อ ขจัดสารปนเปื้อนหรืออนุภาคในอากาศที่อาจส่งผลให้คุณภาพเสื่อมลง ไส้กรอง FLF ของเราช่วยให้ผู้ผลิตมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านการจัดการสุขอนามัย

[ภาพ] กระบวนการผลิตนม โดยใช้ไส้กรองช่องระบายอากาศที่ด้านบนของถังสต็อกเก็บนมเนื่องจากการไหลของอากาศคงที่จากการเทของเหลวเข้าและออกจากถัง

ไส้กรองที่แนะนํา

[ภาพ] คาร์ทริดจ์ FLF สองคาร์ทริดจ์วางติดกัน อันหนึ่งวางตั้งขึ้นและอีกอันหนึ่งวางนอน

คาร์ทริดจ์ FLF (ไส้กรองช่องระบายอากาศ)

ประเภทแผ่นเยื่อ PTFE ชนิดไม่ชอบน้ำ เหมาะสําหรับช่องระบายอากาศ

[ภาพ] คาร์ทริดจ์ PSE สามคาร์ทริดจ์ ตั้งตรง 1 หลอด และวางนอน 2 หลอด

คาร์ทริดจ์ PSE (การกรองน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต)

ประเภทมาตรฐานที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายในพื้นที่กว้าง

มีการใช้ไมโครฟิลเตอร์ของเราในสายการผลิตพื้นผิวแก้ว LCD พื้นผิวสารกึ่งตัวนํา และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์หรือในด้านอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

[ภาพ] แผงวงจรพร้อมแสงสะท้อนสีฟ้าสว่างที่ส่องประกายบนชิป CPU ที่อยู่ตรงกลางบอร์ด

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดในการควบคุมสารปนเปื้อนที่เข้มงวดสําหรับน้ำบริสุทธิ์เป็นพิเศษ จึงมีการใช้แผ่นเยื่อโพลีซัลโฟนเนื่องจากเป็นแผ่นเยื่อที่มีการแยกโพลีเมอร์สูงที่ดีเยี่ยม คาร์ทริดจ์แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการกรองที่ยอดเยี่ยมในการทำความสะอาดน้ำหลากหลายประเภทในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยในกระบวนการทําความสะอาดด้วยการสูญเสียแรงดันเริ่มต้นที่ต่ำ การกรองที่มีความแม่นยําสูง และอายุการใช้งานที่ยาวนาน

ไส้กรองที่แนะนํา

[ภาพ] คาร์ทริดจ์ PSE สามคาร์ทริดจ์ ตั้งตรง 1 หลอด และวางนอน 2 หลอด

คาร์ทริดจ์ PSE

ประเภทมาตรฐานที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายในพื้นที่กว้าง

[ภาพ] คาร์ทริดจ์สองคาร์ทริดจ์ ตั้งตรง 1 อัน และวางนอน 1 อัน

คาร์ทริดจ์ PSE05

ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางรูพรุนที่เล็กมากที่กําจัดอนุภาคขนาดเล็กถึง 0.05 ไมโครเมตร

[ภาพ] คาร์ทริดจ์สองคาร์ทริดจ์ ตั้งตรง 1 อัน และวางนอน 1 อัน

คาร์ทริดจ์ PSS03

ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางรูพรุนที่เล็กที่สุดที่กําจัดอนุภาคขนาดเล็กถึง 0.03 ไมโครเมตร

[ภาพ] คาร์ทริดจ์สองคาร์ทริดจ์ ตั้งตรง 1 อัน และวางนอน 1 อัน

คาร์ทริดจ์ PSE (ชนิด L)

ขนาดมาตรฐานที่มีอัตราการไหลสูงเนื่องจากพื้นที่แผ่นเยื่อที่ใหญ่ขึ้น  

[ภาพ] คาร์ทริดจ์สองคาร์ทริดจ์วางตั้งตรงเรียงกัน

คาร์ทริดจ์ PSE (UXL/SXL)

ประเภทอัตราการไหลสูงที่มีพื้นที่แผ่นเยื่อใหญ่ขึ้น และเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 130 มม.

[ภาพ] แคปซูล PSE สองแคปซูลวางถัดกัน หนึ่งแคปซูลยาว และหนึ่งแคปซูลสั้น

แคปซูล PSE

ชนิดแคปซูลขนาดเล็กที่มีอัตราการไหลสูง สามารถใช้เป็นไส้กรองแบบใช้แล้วทิ้ง