หน้าหลัก

แบรนด์ Fuji Hunt

C-41RA โปรเซส

หมายเลขหมวดหมู่ ชื่อผลิตภัณฑ์ คำอธิบาย ขนาดผลิตภัณฑ์ ภาพผลิตภัณฑ์
NEGA LR D/R ชุดน้ำยา Negacolor ใช้สำหรับล้างฟิล์มทั้งหมดที่ใช้ร่วมกันได้กับ C-41RA โปรเซส ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ได้ใน Noritsu QSF-V30 หรือ V50 ชุดน้ำยาดังกล่าวประกอบด้วย Developer NEGA RA D/R ที่มีอัตราการเติมสารแบบมาตรฐานที่ 19.8 มล./24-Exp, สารเติมน้ำยาฟอกจาง (Bleach) RTU RA-N2R, ฟิกเซอร์ RA-N3R และน้ำยาสำหรับการล้างขั้นสุดท้าย นั้นคือน้ำยาเคลือบ (Stabiliser) N4R CN1S เป็นชุดน้ำยาล้างฟิล์มสำหรับมือใหม่ที่ใช้กับน้ำยาสร้างภาพ (Developer) เพื่อเตรียมสารละลายในถังขึ้นมาใหม่ 4 x 10L
CN1S - NEGA LR/NEG-2 6 x 1L
NEGA BL/REPL RA-N2R 2 x 5L CONC
NEGA RA-N3R 4 x 10L
CN-16Q/L N4R 10 x 8L