หน้าหลัก

แบรนด์ FUJIFILM

CN-16Q โปรเซส

หมายเลขหมวดหมู่ ชื่อผลิตภัณฑ์ คำอธิบาย ขนาดผลิตภัณฑ์ ภาพผลิตภัณฑ์
CN-16Q NQ1-Rs ชุดน้ำยาล้างฟิล์ม CN-16Q ได้ออกแบบมาเพื่อการล้างฟิล์มเนกาทีฟทั้งหมดที่ใช้ร่วมกันได้กับ Fuji Minilab ซึ่งสร้างมาให้ใช้กับ CN16Q โปรเซส ช่วงอัตราการเติมสารที่สูงนี้ประกอบด้วยน้ำยาสร้างภาพ (Developer)  NQ-1, น้ำยาฟอกจาง (Bleach) NQ-2, ฟิกเซอร์ (Fixer) NQ-3 และน้ำยาเคลือบ (Stabilizer) N4R 4 x 5L
CN-16Q NQ2-Rs 4 x 4L
CN-16Q NQ3-Rs 4 x 4L
CN-16Q/L N4R 10 x 8L