หน้าหลัก

แบรนด์ FUJIFILM

CN-16S โปรเซส

หมายเลขหมวดหมู่ ชื่อผลิตภัณฑ์ คำอธิบาย ขนาดผลิตภัณฑ์ ภาพผลิตภัณฑ์
CN-16S NC1X2 K ชุดน้ำยาล้างฟิล์มเนกาทีฟ CN-16S ของ FUJIFILM นี้ประกอบขึ้นเป็นระบบตลับสารเติมแบบปลั๊กอินที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ  - NC1 และ NC-2 สําหรับใช้ใน FP150SC, FP363SC, FP563SC และเครื่องล้างฟิล์มอื่น ๆ ที่ใช้ร่วมกันได้กับ CN-16S เช่น  Noritsu T-15 NC1 แต่ละกล่องมีตลับจำนวน 2 ตลับโดยที่แต่ละตลับประกอบด้วยสารเติม N1-RA, N2-R และ N3-R ในขณะที่ NC2 ประกอบด้วยสารเติม N1-RB และ N4-R ในแต่ละตลับ ขีดความสามารถในการล้างรูปของตลับสารเติม NC1 คือ 135/24-exp จำนวน 200 โรล และฟิล์มประเภทเดียวกันสําหรับ NC2 จำนวน 1,000 โรล 2 x 5.5L
CN-16S NC2X2 K 2 x 2.5L
CN-16S N1 ชุดน้ำยาล้างฟิล์ม CN-16S นอกเหนือจากที่ประกอบด้วยตลับสารเติมสําหรับการเติมสารละลายแล้ว ยังประกอบด้วยน้ำยาเริ่มต้นสําหรับการเตรียมสารละลายในถังอีกด้วย น้ำยาเริ่มต้นดังกล่าวประกอบด้วยน้ำยาสร้างภาพ (Developer) N1, น้ำยาฟอกจาง (Bleach) N2, ฟิกเซอร์ (Fixer) N3 และน้ำยาเคลือบ (Stabilizer) N4 ซึ่งทั้งหมดได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อเตรียมสารละลายในถังขึ้นใหม่ในเครื่องล้างฟิล์ม FP150SC, FP363SC, FP563SC และ Noritsu T-15 6 x 5.2L
CN-16S N2  1 x 3.6L
CN-16S N3  1 x 3.6L
CN-16S N4  20 x 1.9L