หน้าหลัก

แบรนด์ FUJIFILM

โปรเซส CP-47

หมายเลขหมวดหมู่ ชื่อผลิตภัณฑ์ คำอธิบาย ขนาดผลิตภัณฑ์ ภาพผลิตภัณฑ์
850240 CP-47HV II P1-R ชุดน้ำยา CP-47HV II ใช้ในเครื่องโปรเซสเซอร์ของเครื่องพิมพ์ Fujifilm จํานวนมาก (เช่น เครื่องโปรเซสเซอร์ PP720W ของเครื่องพิมพ์ SFA-232) ชุดน้ำยา CP-47HV II ประกอบด้วยน้ำยาสร้างภาพ (Developer) P1-R, น้ำยาฟอกจาง (Bleach)/ฟิก P2-R ตัวเริ่มต้นของน้ำยาสร้างภาพ P1-S ใช้กับ P1-R เพื่อเตรียมสารละลายขึ้นใหม่ในถังที่ใช้งานได้ 2.5L
850241 CP-47HV II P2-R 2 x 4L
850250 CP-47HV II P1-S 10 x 10L
999769 FHRSS 12 ตลับเรซิน Ion Exchange ที่ผลิตในยุโรปนี้ใช้สําหรับขจัดไอออนของน้ำประปาเพื่อให้ได้น้ำอ่อน จะต้องใช้อุปกรณ์นี้ร่วมกับน้ำยาแบบเม็ด FUJIFILM SuperConditioner (FSC-100) 1 x 1
950127 FSC-100 AO UNS TABLETS/BTL น้ำยาแบบเม็ดเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยในการล้างฟิล์มและอิมัลชันของกระดาษในอุปกรณ์ FUJIFILM minilab ขอแนะนําให้ใช้น้ำยาแบบเม็ดกับน้ำอ่อนที่ได้จากอุปกรณ์ FHRSS 12 100 x 5L / ขวด