หน้าหลัก

แบรนด์ Fuji Hunt

โปรเซลแบบล้างสไลด์ E-6

NEW
หมายเลขหมวดหมู่ ชื่อผลิตภัณฑ์ คำอธิบาย ขนาดผลิตภัณฑ์ ภาพผลิตภัณฑ์
C6R 1ST D/R ชุดน้ำยา Fuji Hunt E-6 ใช้สำหรับล้างฟิล์ม FUJIChrome และฟิล์มทั้งหมดที่ใช้ร่วมกันได้กับโปรเซส E-6 C6R 1ST D/R เป็นการล้างครั้งแรกของโปรเซส E-6 ที่มีการล้างทั้งสิ้น 7 ครั้ง น้ำยาสร้างภาพนี้แปลงเม็ดซิลเวอร์เฮไลด์ (ภาพแฝง) ที่โดนแสงแล้วของกล้องให้เป็นเงินโลหะด้วยวิธีทางเคมีโดยการทำปฏิกิริยารีดักชัน ซึ่งส่งผลให้เกิดการสร้างภาพแบบเนกาทีฟ น้ำยาสร้างภาพรายการแรกทําหน้าที่ที่สําคัญที่สุดในโปรเซส E-6  4 x 25L
C6R 1ST D/S ตัวตั้งต้นของน้ำยาสร้างภาพรายการแรกใช้กับน้ำยาสร้างภาพรายการแรกเพื่อเตรียมสารละลายขึ้นใหม่ในถังที่ใช้งานได้ 6 x 1L
C6R REV BATH/REPL สาร REVERSAL BATH ทำให้เม็ดซิลเวอร์เฮไลด์ ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนสภาพและไม่ได้แปลงเป็นเงินโลหะเมื่อใช้น้ำยาสร้างภาพรายการแรกนั้น "ฝ้ามัว" 6 x 20L
C6R COLOR D/R C6R COLOR D/R เปลี่บนสภาพซิลเวอร์เฮไลด์ ที่เป็นฝ้ามัวในขั้นตอนการล้างแบบย้อนกลับ (Reversal Bath) และสร้างภาพสี 2 x 25L
C6R COLOR D/S ตัวตั้งต้นของน้ำยาสร้างภาพใช้กับ C6R Color D/R เพื่อเตรียมสารละลายขึ้นใหม่ในถังที่ใช้งานได้ 6 x 1L
979070 PRO-6 PRE-BLEACH 2 และสารเติม PRE-BLEACH 2 และสารเติมนี้จะเตรียมเงินโลหะที่เปลี่ยนสภาพแล้วสําหรับการฟอกและเสริมความคงตัวของสีย้อมของภาพขั้นสุดท้ายในเวลาเดียวกัน 2 x 20L
981837 PRO-6 BLEACH และสารเติม PRO-6 BLEACH ออกซิไดส์เงินโลหะทั้งหมดที่สร้างขึ้นในการสร้างภาพครั้งแรกเป็นเกลือเงิน ซึ่งจากนั้นจะถูกขจัดออกจากฟิล์มโดยการล้างด้วยฟิกเซอร์ในขั้นตอนต่อไป 20L
C6R BL/STR ตัวตั้งต้นของน้ำยาฟอกจาง C6R ใช้กับน้ำยาฟอกจาง PRO-6 และสารเติมเพื่อเตรียมสารละลายขึ้นใหม่ในถังที่ใช้งานได้ 6 x 1L
872995 CN3R UNIVERSAL F/R CN3R FIXER ขจัดเกลือเงินออกจากอิมัลชันของฟิล์ม 4 x 5L CONC
979088 การล้างครั้งสุดท้าย PRO-6 การล้างครั้งสุดท้ายช่วยให้แน่ใจว่าฟิล์มแห้งอย่างสม่ำเสมอและไม่มีรอยด่างดํา และลดการเกิดคราบที่ด้านหลัง 6 x 20L