หน้าหลัก

การสนับสนุน

การทําความสะอาดภาพถ่ายที่เสียหายจากน้ำของภาพถ่ายแบบซิลเวอร์เฮไลด์

สําหรับงานพิมพ์ภาพถ่ายที่เสียหายเนื่องจากการจุ่มลงในน้ำ โคลน ทราย

  1. หากงานพิมพ์ภาพถ่ายแห้งสนิทหรือค่อนข้างแห้ง ขั้นแรกให้ขจัดสิ่งเปรอะเปื้อนบนพื้นผิวโดยใช้แปรงขนอ่อนปัดเบา ๆ หากคุณไม่มีแปรง หรือหากงานพิมพ์ภาพถ่ายแห้งเป็นบางส่วน (หรือเปียกน้ำ) ให้ดําเนินการต่อในขั้นตอนที่ 2 ได้เลย ต้องแน่ใจว่าสวมถุงมือยางชนิดบาง เราขอแนะนําให้ใช้ถุงมือทางการแพทย์ หรือถุงมือที่ใช้ในการจับอาหาร

  2. ให้น้ำที่อุณหภูมิห้อง (ประมาณ 20-30°C, 68-86°F) ไหลผ่านงานพิมพ์ภาพถ่ายเพื่อกําจัดสิ่งสกปรกชิ้นใหญ่ออกไป ห้ามใช้แรงขูดขีดภาพถ่ายเพราะพื้นผิวภาพอาจเสียหายได้

  3. ต่อไป ให้แช่งานพิมพ์ภาพถ่ายลงในน้ำสะอาดที่อุณหภูมิห้อง

  4. ในขณะที่จุ่มลงในน้ำ ให้ใช้ปลายนิ้วหรือแปรงขนอ่อนปัดพื้นผิวของงานพิมพ์เบา ๆ เพื่อขจัดสิ่งเปรอะเปื้อนหรือทรายอย่างระมัดระวัง ต้องแน่ใจว่าได้เริ่มต้นทำความสะอาดจากมุมด้านนอกเข้ามาสู่ตรงกลางที่เป็นตำแหน่งตัวแบบของภาพถ่ายแล้วจับตาดูการเปลี่ยนแปลงสภาพของภาพถ่าย อย่าลืมเช็ดสิ่งสกปรกออกจากด้านหลังของงานพิมพ์ (แปรงทาสีสามารถขจัดสิ่งสกปรกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าใช้นิ้วในตอนทําความสะอาดด้านหลังงานพิมพ์)

  5. หากพื้นผิวภาพงานพิมพ์บางส่วนเปลี่ยนเป็นสีแดง สีเหลือง หรือสีขาวได้ง่ายในระหว่างขั้นตอนเหล่านี้ แสดงว่าภาพได้รับความเสียหายอย่างชัดเจน และไม่ควรแตะต้องเพิ่มเติม เมื่อพื้นผิวภาพได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง คุณจะรู้สึกไม่ค่อยอยากจะสัมผัสแม้ในขณะที่สวมถุงมือยางแบบบาง ควรล้างพื้นผิวภาพงานพิมพ์ดังกล่าวในน้ำเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

  6. เมื่อทําความสะอาดเสร็จแล้ว ให้ล้างในน้ำเย็นที่สะอาดแล้วทิ้งไว้ให้แห้งในที่ร่มหรือในที่มืดที่ไม่มีฝุ่นเกาะติดภาพถ่ายได้ สามารถปูภาพถ่ายบนหนังสือพิมพ์ ฯลฯ ได้ หรือแขวนปล่อยไว้ให้แห้งโดยใช้ไม้หนีบผ้า ไม่แนะนําให้ใช้ไดร์เป่าผม ฯลฯ เป่าให้แห้งอย่างรวดเร็ว เนื่องจากอาจทําให้ภาพพิมพ์ม้วนงอได้