หน้าหลัก

การสนับสนุน

การทําความสะอาดฟิล์มเนกาทีฟที่เสียหายจากน้ำของภาพถ่ายแบบซิลเวอร์เฮไลด์

สําหรับฟิล์มสีเนกาทีฟเสียหายเนื่องจากการจุ่มลงในน้ำ โคลน ทราย

  1. ในกรณีที่ฟิล์มเนกาทีฟที่ใช้แล้วจัดเก็บไว้ในแฟ้มฟิล์มพลาสติกโปร่งแสง และฟิล์มเนกาทีฟที่อยู่ด้านในเกิดความเสียหายเล็กน้อย คุณสามารถสร้างงานพิมพ์ภาพถ่ายได้อีกครั้งอย่างง่ายดาย
  2. หากแผ่นฟิล์มเนกาทีฟแต่ละแผ่นแห้งสนิท ให้ขจัดสิ่งเปรอะเปื้อนบนพื้นผิวโดยใช้แปรงขนอ่อนปัดเบา ๆ หากคุณไม่มีแปรง หรือหากฟิล์มแห้งเป็นบางส่วน (หรือเปียกน้ำ) ให้ดําเนินการต่อในขั้นตอนที่ 3 ได้เลย ต้องแน่ใจว่าสวมถุงมือยางชนิดบาง
  • * แฟ้มฟิล์มเป็นถุงแคบ ๆ และเนื่องจากไม่มีเส้นทางที่น้ำจะเล็ดลอดออกไปได้ จึงคาดว่าฟิล์มเนกาทีฟที่อยู่ด้านในได้เปียกน้ำเป็นเวลานาน คุณจําเป็นต้องนำ (หรือลอก) ฟิล์มเนกาทีฟออกจากแฟ้มฟิล์มก่อน คุณสามารถทำงานได้ง่ายมากขึ้นโดยใช้กรรไกรตัดแฟ้มฟิล์มพลาสติกแต่ละแฟ้มที่ใส่ฟิล์มอยู่และนำไปแช่ลงในน้ำ
  1. ให้น้ำที่อุณหภูมิห้อง (20-30°C, 68-86°F) ไหลผ่านฟิล์มหรือแฟ้มฟิล์มพลาสติกที่ใส่ฟิล์มอยู่ เพื่อกําจัดสิ่งสกปรกส่วนใหญ่ออกไป ห้ามใช้แรงขูดขีดภาพถ่ายเพราะพื้นผิวภาพจะเสียหาย
  2. ขั้นต่อไป แช่ฟิล์มหรือแฟ้มฟิล์มที่ใส่ฟิล์มอยู่ในน้ำสะอาดที่อุณหภูมิห้อง
  3. จับขอบรูฟิล์มทั้งสองด้านเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ทําให้พื้นผิวของฟิล์มเสียหาย และเขย่าฟิล์มในน้ำเบา ๆ เพื่อทําความสะอาด หากฟิล์มเนกาทีฟติดอยู่กับแฟ้มฟิล์ม ให้แช่น้ำจนกว่าฟิล์มจะลอกออกเองตามธรรมชาติ และต้องแน่ใจว่าจะไม่ใช้แรงฝืนลอกออก
  4. ในกรณีดังกล่าว หากพื้นผิวหรือขอบของภาพของฟิล์มบางส่วนนั้นว่างเปล่าและหายไป (โปร่งใส) แสดงว่าเกิดความเสียหายร้ายแรงต่อส่วนภาพ ถ้าคุณสามารถลอกภาพออกจากแฟ้มฟิล์มได้ ให้ค่อย ๆ ล้างด้วยน้ำในขณะที่จับขอบฟิล์ม และอย่าแตะพื้นผิวหน้าของฟิล์ม
  5. เมื่อทําความสะอาดเสร็จแล้ว ให้ล้างในน้ำเย็นที่สะอาดแล้วทิ้งไว้ให้แห้งในที่ร่มหรือในที่มืดที่ไม่มีฝุ่นเกาะติดภาพถ่ายได้ ใช้คลิปหนีบกระดาษ ฯลฯ งอสอดผ่านเข้าไปในรูทะลุที่แต่ละขอบด้านของฟิล์มเพื่อแขวนฟิล์มให้แห้ง หรือใช้ไม้หนีบผ้าหรือคลิปหนีบกระดาษหนีบที่ขอบฟิล์มเพื่อแขวนฟิล์มให้แห้ง ไม่แนะนําให้ใช้ไดร์เป่าผม ฯลฯ เป่าให้แห้งอย่างรวดเร็ว เนื่องจากอาจทําให้ฟิล์มม้วนงอได้