หน้าหลัก

การตรวจอัลตราซาวด์ด้วยกล้องส่องตรวจ

ระบบแห่งอนาคตที่มีความละเอียดภาพและประสิทธิภาพการทํางานของกล้องส่องตรวจสูง