หน้าหลัก

ระบบการส่องกล้องอัลตราซาวน์ (Endoscopic Ultrasonography) SU-1

NEW

ระบบแห่งอนาคตที่มีความละเอียดภาพและประสิทธิภาพการทํางานของกล้องส่องตรวจสูง

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบการส่องกล้องอัลตราซาวน์ (Endoscopic Ultrasonography) ต่อไปนี้จัดจำหน่าย

เครื่องประมวลผลอัลตราโซนิก

SU-1 -H- , SU-1  -S-

NEW
 • ผลิตภัณฑ์ : เครื่องประมวลผลอัลตราโซนิก
 • GMDN: 40761
 • ชื่อสามัญ: ระบบการถ่ายภาพอัลตราซาวด์ทั่วไปโดยใช้สาย
 • * SU-1 แสดง SU-9000 ในประเทศจีน และสหรัฐอเมริกามีกลุ่มผลิตภัณฑ์ SU-1 Platinum และ SU-1

กล้องส่องตรวจอัลตราโซนิก

EG-580UT

NEW
 • ผลิตภัณฑ์ : กล้องส่องตรวจอัลตราโซนิก
 • GMDN: 36951
 • ชื่อสามัญ: การส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนบนด้วยอัลตราซาวด์แบบปรับได้

EG-580UR

NEW
 • ผลิตภัณฑ์ : กล้องส่องตรวจอัลตราโซนิก
 • GMDN: 36951
 • ชื่อสามัญ: การส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนบนด้วยอัลตราซาวด์แบบปรับได้

EB-530US

NEW
 • ผลิตภัณฑ์ : กล้องส่องตรวจอัลตราโซนิก
 • GMDN: 44921
 • ชื่อสามัญ: กล้องส่องตรวจหลอดลมด้วยอัลตราซาวด์แบบปรับได้