หน้าหลัก

High Power LED Light Sources

ความส่องสว่าง ดัชนีการแสดงสี (CRI) อายุการใช้งานของหลอดไฟ การเกิดจุดรบกวน และการพัฒนาอุณหภูมิล้วนเป็นข้อพิจารณาที่สําคัญ เมื่อซื้อชุดไฟของกล้องเอ็นโดสโคป

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

แหล่งกำเนิดแสงแบบ LED FlexiLux 300

ขนาด (ก x ส x ล) 

295 x 130 x 355 มม.

น้ำหนัก 

8 กก.

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า

100-240V~, 50/60Hz

การใช้กระแสไฟฟ้า 

1.6-0.6A

ปลั๊กไฟ AC

ด้วยฟิวส์คู่ที่ด้านหลังของตัวเครื่อง

ชิ้นส่วนใช้งานตาม IEC 60601-1 ประเภท

เครื่องกระตุกหัวใจ ประเภท CF

ระดับการป้องกันตาม IEC 60601-1 

การป้องกันระดับ I

ฟิวส์

T1.6AL 250V

อุณหภูมิ 

-20 °C ถึง +70 °C

ความชื้นในอากาศสัมพัทธ์

5 % ถึง 95 %

ความดันบรรยากาศ 

70 kPa ถึง 106 kPa

อุณหภูมิ 

+10 °C ถึง +40 °C

ความชื้นสัมพัทธ์

10 % ถึง 90 %

ความดันบรรยากาศ 

70 kPa ถึง 106 kPa

อะแด็ปเตอร์แก้วนำแสงหลายชนิด

รวมแล้ว

ใยแก้วนำแสง  

ความยาว 

180 ซม. / 230 ซม. / 300 ซม.

เส้นผ่านศูนย์กลางที่ใช้งาน 

3.5 มม. / 4.8 มม.

รัศมีการดัดงอที่เล็กที่สุด

5 ซม.

การจําแนกประเภทตามข้อกําหนด 93/42/EEC 

อุปกรณ์ทางการแพทย์ Class I

ชิ้นส่วนที่ใช้ตาม IEC 60601-1 

CF