หน้าหลัก

สายไฟเบอร์ออปติกส่งกําลังสูง

เส้นใยประกอบที่มีการส่งผ่านสูงช่วยเพิ่มการส่งผ่านแสงและให้แสงสว่างในโพรงผ่าตัดที่ดีที่สุด สายไฟเบอร์จาก Fujifilm สามารถกําหนดค่าเพื่อสนับสนุนแก้วนำแสงหลายแบรนด์ในตลาด

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

สายไฟเบอร์ขนาด 3.5 มม.

คำอธิบาย

สายไฟเบอร์ Hightrans

ความยาว

3.5 x 1800 มม.

3.5 x 2300 มม.

3.5 x 3000 มม.

หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ

มี

สายไฟขนาด 4.8 มม.

คำอธิบาย

สายแสง Hightrans

ความยาว

4.8 x 1800 มม.

4.8 x 2300 มม.

4.8 x 3000 มม.

หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ

มี