หน้าหลัก

PACS รังสีวิทยา

เรามีIT solutionsสําหรับอุปกรณ์และระบบอื่น ๆ เพื่อการปฏิบัติงานด้านรังสีวิทยาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า