หน้าหลัก

Synapse® PACS

NEW

ระบบสารสนเทศการถ่ายภาพทางการแพทย์สําหรับการจัดการและดูภาพ

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

ปลดปล่อยประสิทธิภาพของ SYNAPSE

SYNAPSE ใช้งานได้ง่าย

Synapse PACS เป็นโซลูชันที่สามารถปรับขนาดได้ ใช้งานง่ายบนระบบเว็บเต็มรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยระบบการเข้าถึงตามความต้องการที่โหลดภาพได้ในเวลาน้อยกว่า 2 วินาที

SYNAPSE ใช้งานได้หลากหลาย

SYNAPSE ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและขั้นตอนการทํางานให้ดีขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลคนไข้ สถาปัตยกรรมที่ปรับขนาดได้ช่วยให้สามารถติดตั้งผลิตภัณฑ์เดียวกันนี้ได้ในทุกสภาพแวดล้อม วิธีการบีบอัดการเข้าถึงผ่านเครือข่าย (AON) ของ Fujifilm ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลแฟ้มและการแจกแจงข้อมูลเพื่อรับประกันการแสดงผลภาพที่รวดเร็วโดยไม่สูญเสียคุณภาพของภาพ

 

SYNAPSE เป็นโซลูชันขนาดกะทัดรัดหนึ่งเดียว

SYNAPSE มีเครื่องมือการสร้างภาพขั้นสูงในตัว ฟังก์ชันการเอ็กซเรย์เต้านม และ XDS ที่เปิดใช้งานเป็นมาตรฐาน

 

SYNAPSE มีประสิทธิภาพสูง

Synapse สนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพและความถูกต้องในการรายงานในขณะที่มีการจัดการระบบโดยรวมเพื่อผลิตภาพสูงสุด

ระบบการจัดการภาพและข้อมูลทางการแพทย์ของ Fujifilm ช่วยให้มีการวินิจฉัยแบบปราศจากฟิล์มที่มีประสิทธิภาพด้วยการประมวลผลภาพที่มีคุณภาพสูง