หน้าหลัก

SonoSite iViz

NEW เลิกผลิตแล้ว

อุปกรณ์แท็บเล็ตที่แข็งแกร่ง ความละเอียดสูงขนาด 7 นิ้วที่สามารถใช้งานได้ด้วยมือเดียว

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

C60v

NEW

การใช้งาน
ช่องท้อง นรีเวชวิทยา กล้ามเนื้อและกระดูก เส้นประสาท สูติศาสตร์

แบนด์วิธ
5-2 เมกะเฮิร์ตซ์

ความลึกของการสแกน
30 ซม.

ชุดการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ
ไม่มีชุดเวชภัณฑ์

L25v

NEW

การใช้งาน
หลอดเลือดแดง ปอด กล้ามเนื้อและกระดูก เส้นประสาท ลูกตา หลอดเลือดดํา

แบนด์วิธ
13-6 เมกะเฮิร์ตซ์

ความลึกของการสแกน
6 ซม.

ชุดการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ
ไม่มีชุดอุปกรณ์

L38v

NEW

การใช้งาน
เต้านม ปอด กล้ามเนื้อและกระดูก เส้นประสาท ตา หลอดเลือด

แบนด์วิธ
เชิงเส้น 10-5 เมกะเฮิร์ตซ์

ความลึกของการสแกน
9ซม.

ชุดการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ
ไม่มีชุดเวชภัณฑ์

P21v

NEW

การใช้งาน
ช่องท้อง หัวใจวิทยา ปอด สูติศาสตร์

แบนด์วิธ
เฟส 5-1 เมกะเฮิร์ตซ์

ความลึกของการสแกน
32 ซม.

ชุดการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ
ไม่มีชุดเวชภัณฑ์