หน้าหลัก

AU Test Cartridges (ตลับทดสอบ AUTest)

NEW

น้ำยาเฉพาะสําหรับ FUJI DRI-CHEM IMMUNO AU10V

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

vf-SAA (ซีรัมอะไมลอยด์ A)

NEW

FUJI DRI-CHEM
IMMUNO AU CARTRIDGE vf-SAA

การคัดกรองและ/หรือการตรวจติดตามการอักเสบ

v-PRG (โปรเจสเตอโรน)

NEW

FUJI DRI-CHEM
IMMUNO AU CARTRIDGE v-PRG

ระบบฮอร์โมนเพศ

v-T4 ไทรอกซิน (T4)

NEW

FUJI DRI-CHEM
IMMUNO AU CARTRIDGE v-T4

การวินิจฉัยภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำ/สูง

vc-TSH (ฮอร์โมนกระตุ้นต่อมไทรอยด์)

NEW

FUJI DRI-CHEM
IMMUNO AU CARTRIDGE vc-TSH

การวินิจฉัยภาวะขาดไทรอยด์

v-COR (คอร์ติซอล)

NEW

FUJI DRI-CHEM
IMMUNO AU CARTRIDGE v-COR

การวินิจฉัยโรคแอดดิสันหรือกลุ่มอาการคุชชิง

v-BA (กรดน้ำดี)

NEW

FUJI DRI-CHEM
IMMUNO AU CARTRIDGE v-BA

การวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวข้องกับตับ

คุณลักษณะเฉพาะของหลอดบรรจุน้ำยา

  vf-SAA v-T4 vc-TSH v-COR v-BA v-PRG
สปีชีส์เป้าหมาย แมว สุนัข / แมว สุนัข สุนัข สุนัข / แมว สุนัข
ประเภทของตัวอย่าง P / S P / S P / S P / S P / S P / S
โหมดการวัด (พื้นฐาน) ✓ P / S ✓ P / S ✓ S เท่านั้น ✓ P / S ✓ P / S
โหมดการวัด (การเจือจาง*1) ✓ P / S ✓ P / S
ช่วงไดนามิก 3.75 - 225.0 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 0.50 - 8.00 ไมโครกรัม/เดซิลิตร
(6.4 - 103.0 นาโนโมล/ลิตร)
0.25 - 5.00 นาโนกรัม/มิลลิลิตร 1.0 - 30.0 ไมโครกรัม/เดซิลิตร
(27.6 - 828.0 นาโนโมล/ลิตร)
1.0 - 50.0 ไมโครกรัม/เดซิลิตร
(27.6 - 1380.0 นาโนโมล/ลิตร)
(เมื่อเจือจาง)
2.0 - 150.0 ไมโครโมล/ลิตร 0.20 - 40.00 นาโนกรัม/มิลลิลิตร
(0.64 - 127.20 นาโนโมล/ลิตร)
เวลาการวัด ประมาณ 10 นาที
หน่วยบรรจุภัณฑ์ 10 ตลับ/กล่อง
อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับเก็บน้ำยา 2 °C – 8 °C (35.6 °F – 46.4 °F)
  • P : พลาสมา S: ซีรั่ม
  • *1 การเจือจางด้วยสารละลายน้ำเกลือเกรดทางเภสัชกรรม