หน้าหลัก

DRI-CHEM IMMUNO AU10V

NEW

เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาที่เหมาะกับการตรวจแบบ Point of care ที่ทันสมัยและปรับการใช้งานให้เหมาะกับด้านสัตวแพทย์โดยเฉพาะ

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

ภาพยนตร์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาแบบFluorometry ที่มีขนาดกะทัดรัดและมาพร้อมเทคโนโลยีฟลูออเรสเซนส์ในการเพิ่มประสิทธิภาพของ surface plasmon ของ FUJIFILM ซึ่งให้ผลที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ

ใช้งานง่าย

ขั้นตอนง่าย ๆ 2 ขั้นตอน

การตรวจวัดจะเริ่มอัติโนมัติหลังจากวางหลอดตัวอย่าง, Tip และตลับน้ำยาทดสอบ จากนั้น กดปุ่ม START

ภาพขั้นตอนการทดสอบ

สามารถเลือกใส่หลอดตัวอย่างได้อย่างเหมาะสม  (1.5 มล. หรือ 0.5 มล.)

สามารถใช้หลอดใส่ตัวอย่างขนาด 1.5 มล. หรือ 0.5 มล. ได้ ทําให้มีความยืดหยุ่นในการเก็บตัวอย่างเลือดตามสถานการณ์การวัด

ไม่จําเป็นต้องเติมน้ำยา

สารทําปฏิกิริยาและวัสดุทั้งหมดได้เตรียมไว้แล้วภายในตลับทดสอบ

ฟังก์ชันการเจือจางอัตโนมัติ

AU10V มาพร้อมระบบการเจือจางอัติโนมัติที่ช่วยลดภาระงาน (สําหรับการวัด vf-SAA และ v-COR เท่านั้น)

เทคโนโลยี

หลักการ

  • อุปกรณ์ Fluorometry ที่ใช้ Surface Plasmon ที่เพิ่มประสิทธิภาพด้วยฟลูอออเรสเซนส์ บนพื้นฐานของหลักการ Surface Plasmon Resonance (SPR) ในตลับทดสอบขนาดเล็ก
  • ด้วยเทคโนโลยี SPF ไม่จําเป็นต้องล้างเม็ดฟลูออเรสเซนต์ส่วนเกิน ทําให้เวลาในการวัดสั้นลงและเครื่องมีขนาดเล็กลง นอกจากนี้เนื่องจากฟลูออเรสเซนซ์ถูกทําให้เพิ่มขึ้นโดย SPR ลําแสงกําลังต่ำก็เพียงพอที่จะทําให้เกิดความเข้มของการเรืองแสงในการตรวจจับ

ผลการทดสอบที่น่าเชื่อถือ

ให้ผล correlation ที่ดีเยี่ยมเมื่อเทียบกับเครื่องตรวจวิเคราะห์วิธีมาตรฐาน

AU10V ให้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้และถูกต้อง ซึ่งสัมพันธ์อย่างดีเยี่ยมกับวิธีการเปรียบเทียบในตัวอย่างซีรั่ม