หน้าหลัก

DRYPIX EDGE

NEW

เครื่องสร้างภาพทางการแพทย์แบบแห้งที่สามารถส่งออกภาพความละเอียดสูงไปยังฟิล์มได้อย่างรวดเร็ว

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

การออกแบบ

การออกแบบที่ทันสมัยของ DRYPIX EDGE ให้ความกลมกลืนกับซีรีส์ FCR

ถาดฟิล์ม 3 ถาดในตัว

DRYPIX EDGE รองรับการเปลี่ยนขนาดฟิล์มอย่างง่ายดายด้วยเครื่องอ่านบาร์โค้ดและกลไกการหยิบจับฟิล์ม เวลาในการดําเนินการมีดังนี้

  • เครื่องอ่านบาร์โค้ด - 35x43 (14x17”) ⇔ 26x36 (11x14”), 25x30 (10x12”), 20x25 (8x10”) : ประมาณ 2 นาที
  • กลไกการหยิบจับฟิล์ม - 35x43 (14x17”), 26x36 (11x14”), 25x30 (10x12”) ⇔ 20x25 (8x10”) : 0 นาที 

การกำหนดค่าถาดฟิล์มทั้งสามจึงถูกกำหนดไว้ใน DRYPIX EDGE เนื่องจากคุณลักษณะเหล่านี้

ข้อมูลจำเพาะ

เครื่องสร้างภาพ

1

บอร์ดหน่วยความจำ

1

ถาดฟิล์ม

3

วิธีการบันทึก

การฉายแสงเลเซอร์

ฟิล์มที่ใช้ได้

ฟิล์มถ่ายภาพทางการแพทย์แบบแห้ง Fuji DI-HL, DI-HLc, DI-ML

ฟิล์มที่ใช้ได้

ฟิล์มถ่ายภาพทางการแพทย์แบบแห้ง Fuji DI-HL, DI-HLc, DI-ML

ขนาดฟิล์มที่ใช้ได้

35.4

ชื่อผลิตภัณฑ์ : DRYPIX EDGE (ชื่อรุ่น : DPX 8000)