หน้าหลัก

FCT Speedia HD

NEW

เครื่อง CT ที่สามารถถ่ายภาพที่มีคุณภาพสูง จากการสแกนแบบความเร็วสูง  (high speed scan)

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

ภาพการวินิจฉัยระดับสูงในการกลั้นหายใจหนึ่งครั้ง

MPR ซึ่งเป็นการตรวจวินิจฉัยที่ดําเนินการเป็นประจําด้วยการสแกนขนาด เล็กกว่ามิลลิเมตรด้วยความเร็วสูง

Speedia HD ช่วยให้ทำการสแกนทั้งตัวด้วยความเร็วสูงด้วยแผ่นตัดขนาดเล็กกว่ามิลลิเมตร ซึ่งทําได้ยากในระบบ CT 16 Slice การกลั้นหายใจหนึ่งครั้ง (ประมาณ 14 วินาที) สามารถสร้างภาพความละเอียดสูงในช่วงระยะ 1100 มม. หรือมากกว่าได้ ฉะนั้นจึงช่วยให้สามารถได้ภาพ MPR ที่มีความละเอียดสูงพิสัยกว้าง สม่ำเสมอทุกครั้ง

MPR พิสัยกว้าง

การสแกนทรวงอกในเวลา 4.5 วินาที การตรวจสแกนทรวงอกและช่องท้องในเวลา 7.5 วินาที การสแกนด้วยความเร็วสูงพร้อมการดูแลที่ดีสําหรับคนไข้มากขึ้น

Speedia HD ที่มีเครื่องตรวจจับความกว้างขนาด 40 มม. และวิธี CORE อัลกอริทึมการสร้างภาพ 3D ที่เป็นเอกลักษณ์ ทําให้ทำการสแกนความเร็วสูงได้แม้ว่าจะใช้ระยะพิตช์ 1.58 ก็ตาม ดังนั้น จึงสามารถสแกนบริเวณทรวงอกขนาด 320 มม. ในเวลาเพียง 4.5 วินาที และบริเวณทรวงอกและช่องท้องขนาด 570 มม. ในเวลาเพียง 7.5 วินาทีได้ สิ่งนี้ลดภาระของคนไข้ที่ต้องพยายามรักษาตำแหน่งอยู่นิ่ง ๆ หรือต้องกลั้นหายใจเป็นเวลานาน

MPR (เอ็มพีอาร์)

การจัดการปริมาณรังสีอย่างชาญฉลาดโดยใช้เทคโนโลยีล่าสุด

IntelliEC

การปรับสภาพ 3D mA อัตโนมัติสําหรับการปรับปริมาณรังสี

Intelli IP

การประมวลผลซ้ำเพื่อลดสัญญาณรบกวน

การประมวลผลการลดสัญญาณรบกวนขั้นสูงใช้เทคโนโลยีการสร้างภาพซ้ำเพื่อลดสัญญาณรบกวนและสิ่งแปลกปลอมของภาพในขณะที่รักษาภาพให้มีคุณภาพสูงที่ปริมาณรังสีต่ำ สามารถเลือกการลดปริมาณรังสีได้ 7 ระดับเพื่อปรับปริมาณรังสีและคุณภาพของภาพให้เหมาะสมต่อการตรวจวินิจฉัยแต่ละครั้ง

500mm Full FOV Data Aquisition

ช่วยลดการสแกนซ้ำ

Speedia HD รับและเก็บข้อมูล Full FOV (500 มม.) สําหรับทุกการสแกน ดังนั้นในกรณีที่พื้นที่ร่างกายคนไข้ไม่อยู่ใน ค่า FOV ที่ตั้งไว้ ก่อนการสแกน จะสามารถทำการกู้คืนได้ โดยไม่ต้องสแกนซ้ำ แต่ใช้การคำนวณซ้ำ (หากส่วนดังกล่าวอยู่ภายใน FOV สูงสุด)

การคํานวณใหม่

การแก้ไขการเคลื่อนไหว

การประมวลผลเฉพาะทําให้สามารถลด Motion Artifact สําหรับคนไข้ที่มีความยากลําบากในการอยู่นิ่ง ๆ ในระหว่างการสแกน ลดความจําเป็นในการสแกนซ้ำ

การแก้ไขการเคลื่อนไหว

ข้อมูลปริมาณรังสี

การแสดงผลและการแจกแจง

การจัดวางที่เรียบง่าย

โดยการใช้โมดูลระบบหลักเพียง 3 โมดูล*1 ได้แก่ ช่องรับตัวผู้ป่วย โต๊ะตรวจคนไข้ และคอนโซลการทํางาน Speedia HD มีขนาดฐานเครื่องที่กะทัดรัดที่น่าประทับใจ

  • *1 อาจต้องใช้หม้อแปลงระบบ ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ

ชื่อผลิตภัณฑ์ : FCT Speedia HD (ชื่อรุ่น : Supria)